Mejla

Oisín Cantwell

Sexbrott ska prövas i domstol – inte av kyrkan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Kyrkan håller sig alltså med en egen domstol som med viss iver tystat ner sexuella övergrepp som präster misstänks för.

Att ärkebiskopen  tänker kartlägga omfattningen av denna mörk­läggning är glädjande.

Men det är anmärkningsvärt att kyrkan ännu inte begripit att anklagelser om brott ska polisanmälas.

”Öppenheten och dialogen med människorna med Jesus som förebild är grunden.”

Så beskriver Svenska kyrkan själv sin grundläggande uppgift på sin hemsida.

Men den granskning av präster som misstänkts för sexbrott som Afton­bladet publicerat de senaste dagarna visar att det är lite si och så med

såväl öppenhet som dialog med människor.

Det gäller inte minst inom domkapitlet, kyrkans interna domstol, som ska granska präster och diakoner som anklagas för att inte sköta sitt arbete.

Det allvarligaste straff denna domstol kan utfärda är yrkesförbud, ett straff som dock väldigt sällan döms ut.

Domkapitlet har i själva verket flera gånger visat prov på en imponerande fantasifullhet då präster som misstänks för sexbrott ska räddas.

Kyrkan använder en lucka i lagen för att skydda den misstänkte, anorexi­sjuka flickors berättelser om övergrepp viftas bort.

Det finns anledning att fråga sig om domkapitlet, som finns i varje stift och som i regel består av biskop, domprost, en präst och några förtroendevalda över huvud taget är lämplig att bedöma sexbrott.

Förtroendet för kyrkan ökar knappast av att den håller sig med en domstol med medeltida anor som dömer, eller snarare friar, sina egna.

Möjligen är någonting på väg att hända nu. Anders Wejryd, yrvaken ärke­biskop, sa i går till Dagens Eko att kyrkan ska kart­lägga omfattningen av anmälningar om övergrepp inom denna slutna värld.

Det är glädjande. Men det är märkligt att kyrkan inte redan har en samlad bild av situationen.

Problemet är nämligen inte okänt. Det enda som har hänt är att en stor tidning som Aftonbladet granskat missförhållandena.

Än mer egendomligt, för att inte säga skandalöst, är att ärke­biskopen vill veta om misstankar om brott över huvud taget når polisen.

Följande två saker borde vara självklara:

En person som gör en anmälan ska behandlas som trovärdig tills det finns skäl att tro något annat.

Misstänkta sexförbrytare ska, om åklagare anser att bevisningen håller, prövas i domstol.

Kyrkan står inte över lagen.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN