Den avgörande politiska striden står på politikens högersida

Liberalism står mot högerpopulism och nationalism

LENA MELLIN: Bilden är densamma i andra EU-länder