Skattekrocken

KOLUMNISTER

Lena Mellin: För allmänheten är det upp- och nervända världen

1 av 2 | Foto: Finansminister Anders Borg vill sänka fastighetsskattenoch istället höja reavinstskatten.

Finansministern från skattesänkarpartiet vill höja skatten.

Skattechefen vill sänka den.

En lika pikant som ovälkommen frontalkrock på högsta nivå.

Regeringen vill slopa dagens fastighetsskatt. Den ska ersättas med en kommunal avgift på högst 4 500 kronor.

Finansieringen har utlöst en verbal seriekrock mellan finansminister Anders Borg (m) och Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.

Borg vill betala sänkningen genom att höja reavinstskatten på försäljningen av bostäder. Så sent som i tisdags slog han fast att det är en höjning som gäller.

– Vår grundidé, som vi presenterade redan i valrörelsen, var att vi skulle ha en låg kommunal avgift och att finansieringen delvis skulle ske genom en höjd reavinstskatt.

Gör tummen ner

Men Skatteverkets högste chef, Mats Sjöstrand, gör tummen ner. I ett remissvar till regeringen påpekade verket att det vore betydligt enklare att sänka skatten. En sänkning i kombination med att möjligheten att skjuta upp skatten av reavinsten slopas sparar lika mycket som regeringens förslag, 16 miljarder.

I går trappades ordkriget mellan ministern och generaldirektören upp då Sjöstrand drämde till med en debattartikel och än en gång markerade att skatten bör sänkas. Inte höjas.

– Vårt huvudförslag innebär i korthet att kapitalvinstskatten sänks från 20 till 15 procent.

Det är mycket ovanligt att höga statliga chefer polemiserar mot ministrar i högaktuella frågor. Regeringen slutförhandlar just nu nästa års budget där slopandet av fastighetsskatten – och betalningen – ska finnas med.

Ovälkommet

För regeringen i allmänhet, och moderaterna i synnerhet, är ordväxlingen mellan finansministern och skattechefen ovälkommen.

För allmänheten är det obegripligt, upp- och nervända världen, att en moderat finansminister framhärdar med att vilja höja skatten. Medan högste skattechefen förordar en sänkning.

För finsmakarna är Anders Borgs ivrande för höjd reavinstskatt lika märklig. I valet lovade alliansen en ”ansvarsfull” finansiering. Inget annat.

Borg brukar lita på experter och forskare. Varför gör han inte det den här gången?

Det här vill de...

Mats Sjöstrand, 59, generaldirektör, Skatteverket

Reavinstskatt: Sänka till 15 procent.

Uppskov: Nej. Gamla uppskov betalas av på 20 år.

Anders Borg, 39, finansminister (m)

Reavinstskatt: Höja till 25 eller 30 procent.

Uppskov: Ja, antingen som i dag eller med ränta på cirka 2 procent.

...och så här är det i dag

Reavinstskatt: 20 procent.

Uppskov: Ja, utan kostnad.

ARTIKELN HANDLAR OM