Råna en bank - och jobbet är ditt

KOLUMNISTER

I en absurd verklighet blir till och med vettiga idéer absurda.

Ta ett förslag från justitiedepartementet till exempel. Rubriken i Svenska Dagbladet löd: "Unga brottslingar ska dömas till jobb".

Klokt? Jo, säkert. Unga lagbrytare ska inte låsas in bland förhärdade brottslingar, eller bötfällas, så att mamma och pappa får betala.

Istället oavlönat jobb.

Men det första som hände var att jag kom att tänka på en gammal italiensk neorealistisk film från fyrtio- eller femtiotalet. Vår svenska verklighet har ju blivit alltmer påträngande nyrealistisk. En man försöker desperat att begå det ena brottet efter det andra för att bli tagen av polisen och få tak över huvudet. Men trots upprepade försök vägrar ordningsmakten att ta in honom. Till slut hittar han en kyrka där han kan värma sig. Då grips han av polis.

Fast i Justitiedepartementets tappning fungerar det tvärtom.

I Bodströms svenska version kommer det att gå till ungefär så här: Ung svensk gör allt för att få ett jobb. Överallt avvisas hon. Den enda framtidsmöjligheten är ett fint erbjudande om förtidspension. Till slut resignerar hon och bryter sig in i en butik för att äta sig mätt. Då grips hon. Och får jobb.

- Det är en påföljd som känns för ungdomarna, säger justitieminister Thomas Bodström.

Det är ändå märkligt att samma politiker som skriver ut jobb som recept åt unga brottslingar, vägrar skriva ut jobb som recept åt unga som sköter sig.

Arbetsuppgifter finns uppenbarligen - åtminstone för de som bryter mot lagen.

Jobb som straff, det är en bra bit ifrån arbetarrörelsens grundvärderingar. Eller, så menar justitiedepartementet att unga kriminella mår bra av socialt sammanhang och kamratskap, till skillnad mot andra.

Unga brottslingar ska

dömas till jobb. Kanske vill tjänstemännen bara sända ett nyrealistiskt budskap. Låt hoppet fara och du ska bli bönhörd.

Men faktum är att Justititedepartmentet härmed svarar för ett av de få handfasta jobbinitiativen i den här valrörelsen.

Persson vill helst tala om jobben som kommer tack vare högkonjunkturen. Han borde tala mer om jobben som inte kommer tack vare högkonjunkturen.

Hundratjugotusen unga utan arbete. Bodström har svaret: råna en bank och jobbet är ditt.

Carl Hamilton