Styckmordsmålet är mediernas religionskrig

För drygt ett och ett halvt år sedan kritiserade jag här i Aftonbladet chefsåklagaren Bjarne Rosén för att han inte åtalade det från styckmordsprocessen berömda dagboksvittnet för mened. Hennes vittnesmål var från början såpass kuriöst att man redan då med fog kunde ifrågasätta omdömet hos den åklagare som åberopade det. Senare utredningsarbete inom polisen gjorde detta vittnesmål än mer osannolikt.

Det är kritik som jag vidhåller, även om man inte kan utesluta att Bjarne Rosén har något hållbart, men inte redovisat, skäl att avstå från åtal.

ÄMNEN I ARTIKELN

Jan Guillou