Mejla

Lena K Samuelsson

Aftonbladet har gjort fel

KOLUMNISTER

Aftonbladet har gjort fel. Vi börjar där.

I Sverige har vi ett väl fungerande pressetiskt system. Aftonbladet, liksom andra tidningar och sajter med ansvarig utgivare, är anslutna till systemet via branschorganisationen Tidningsutgivarna och Utgivarna som samlar medier i landet. För att granska vår publicistiska verksamhet finns Allmänhetens Pressombudsman, PO, samt Pressens Opinionsnämnd, PON.

Nu har Aftonbladet fällts för en publicering gjord i december 2017. PON klandrar Aftonbladet på flera punkter och skriver “att Aftonbladet har grovt brutit mot god publicistisk sed”. Du kan läsa uttalandet från Pressens Opinionsnämnd här.

Bakgrunden är denna:

I slutet av 2017 granskade vi arbetsmiljön på Kulturhuset Stadsteatern. En lång rad källor som Aftonbladet hade kontakt med beskrev sina egna upplevelser av missförhållanden på teatern, och framförde kritik mot dess verkställande direktör Benny Fredriksson. Källorna bekräftade en bild som tidigare framkommit i såväl andra medier som i teaterns egna medarbetarundersökningar. Att rapportera om detta och granska arbetsmiljön på Sveriges största kulturinstitution Kulturhuset Stadsteatern var en självklarhet. Kulturhuset Stadsteatern ägs av Stockholms stad, får stora summor offentliga medel och har en styrelse som utses av kommunfullmäktige. Vd:n är högsta chef och ytterst ansvarig för verksamhet. I vår granskning framkom att vd:n i detta fall upplevdes som en viktig orsak till varför många beskrev arbetsmiljön som dålig.

Detta är skälet till varför Aftonbladet valde att göra granskningen 2017, och skälet till varför vi ville intervjua vd Benny Fredriksson. Vi nekades dock intervju och hänvisades i stället till stadsdirektör Ingela Lindh. I ett mejl till medarbetarna skrev Fredriksson bland annat att ”Det står helt klart att vi som arbetsgivare inte fullt ut tagit vårt ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö”. Efter några dagar, den 7 december 2017 avgick Benny Fredriksson. Han betonade att han avgick med gott samvete.

Några månader senare, under våren 2018 anmäldes sedan Aftonbladets rapportering till Allmänhetens pressombudsman av närstående till Benny Fredriksson. Detta skedde efter att Benny Fredriksson tagit sitt liv.

Hans bortgång är en oerhörd tragedi och i en krönika efterlyste jag då självrannsakan. Och att vi skulle ställa oss frågorna om vi kunde och borde ha gjort något annorlunda? Med vi menar jag inte bara Aftonbladet utan mediebranschen som helhet.

Men jag kan bara svara för Aftonbladet.

Och ja, vi kunde och borde ha gjort saker annorlunda.

Så här skriver Pressens opinionsnämnd i sitt uttalande: “Genom allvarliga anklagelser med otydliga belägg och svepande nedsättande beskrivningar har Aftonbladet tillfogat Benny Fredriksson en oförsvarlig publicitetsskada.” De lyfter sedan fram ett antal exempel som ligger till grund för bedömningen.

En av uppgifterna vi kontrollerade visade sig inte stämma, varför vi strök den före publicering. Felaktigheten återfanns trots det i en ledartext på Aftonbladet. Och den låg kvar under alltför lång tid. Där har våra rutiner brustit och det borde aldrig ha inträffat. En annan del vi kunde och borde ha gjort annorlunda gäller en formulering om att vd:n hade “tvingat” fram en abort som förekom i vår rapportering. Det finns flera versioner av vad som hände i relation till händelsen, men vi hade inte fog för en så stark formulering. PON har rätt i sin kritik när de skriver att det för att påstå något sådant “krävs [...] mycket starka belägg”.

PON nämner också negativa påståenden om Benny Fredrikssons karaktär samt avsaknad av rimlig möjlighet till samtidigt bemötande som grund för sitt klander. Jag och vi är ödmjuka inför den kritiken. Vi skulle haft bättre rutiner, så att felaktiga uppgifter inte spreds. Vi borde varit varsammare med språk och ordval. Fler kunde fått komma till tals. Låt oss bara konstatera det.

Det vanliga är att ansvarig utgivare inte kommenterar klander från PON. Men i detta fall, där jag tidigare har efterlyst självrannsakan och där jag tror att det är viktigt att Aftonbladet kan visa att vi ägnar oss åt sådan, tycker jag att det ändå är nödvändigt att redovisa några av de förändringar vi genomfört på tidningen.

Sedan jag tillträdde som ny chefredaktör och publisher för Aftonbladet i början av mars 2018 har jag tillsatt en ny ledningsgrupp och redaktionsledning. Jag har fler redaktionschefer, vi har infört kvalitetsredaktörer, stärkt upp med en biträdande redaktör som bland annat hanterar publicistiska frågor, gjort om nyhetsorganisationen och förtydligat beslutsgångar kring utgivarfrågor och etik.  Under våren kommer vi att ha etikseminarier för alla och jag hoppas Pressombudsmannen kommer att ha möjlighet att delta.

Ovanstående förändringar ville jag ha på plats oberoende av vad som hade hänt tidigare eller hur rutinerna såg ut 2017, så här vill jag bygga mitt lag. Jag känner mig trygg i hur Aftonbladet arbetar i dag. Det betyder dock inte att jag kan lova att vi aldrig mer kommer att göra fel eller klandras av Allmänhetens pressombudsman och PON. Men vi ska göra vårt bästa och se till att vi ständigt diskuterar vad vi gör och publicerar.

Den förtvivlan Benny Fredrikssons familj, vänner och kollegor känner efter hans död kan jag bara uttrycka min ödmjukhet inför.

Vad som nu prövats är hur Aftonbladet agerat i samband med publiceringarna i december 2017, i relation till det pressetiska systemet. Där konstaterar PON att Aftonbladet gjort ett “allvarligt pressetiskt övertramp” på flera punkter. Den kritiken tar vi till oss och vi har under året som gått gjort ett antal större förändringar för att säkra Aftonbladets publicistiska linje.

Nu har PON sagt sitt.

Aftonbladet har gjort fel. Vi slutar där.

Av: 

Lena K Samuelsson

Publisert:

LÄS VIDARE

Aftonbladet fälls för publicering om Stadsteaterns förre chef

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet

Benny Fredriksson

Kulturhuset Stadsteatern

Pressens opinionsnämnd

Pressombudsmannen