Polisen dribblar med ord

Avslöjandet om den olagliga registreringen av romer skadar förtroendet för polisen.

Det är beklämmande att Skånepolisens talesperson inte begriper det utan i stället börjar dribbla med ord.

Lars Förstell, Skånepolisens informationsdirektör, har en ny förklaring till polisens kartläggning varje gång han öppnar munnen.

Först förnekade han registrets existens. Några timmar senare bekräftade han plötsligt Dagens Nyheters uppgifter Bara för att plötsligt börja babbla om att  det inte är ett register. I stället uppfinner han begreppet analysfil. 

Med detta jonglerande med ord så blev olaglig massövervakning plötsligt laglig: det är nämligen tillåtet att i polisutredningar systematisera och sammanställa misstankar mot människor.
Det vore spännande att höra informationsdirektören förklara vad det är för brottsutredning som omfattar 4029 personer, varav 52 inte är äldre än två.

Det bör i sammanhanget påpekas att polisen har laglig rätt att föra register. Utan den möjligheten skulle det bli svårt att bedriva någon vettig kriminalunderrättelseverksamhet.

I till exempel belastningsregistret och misstankeregistret samlas uppgifter om de som är dömda för eller misstänkta för brott.

Myndigheten har även tre olika dna-register, som sköts av Statens kriminaltekniska laboratorium.
Lagen ger dock inte polisen rätt att massövervaka personer på vilka grunder som helst.

Tvärtom: det finns ett tydligt förbud mot att registrera människor på grundval av deras politiska tillhörighet, sexuell läggning, tro eller etniska tillhörighet.

Det visar sig nu att det finns poliser som inte har förstått denna grundläggande bestämmelse. Det kan också förhålla sig som så att de känner till lagen, men struntar i den.

Jag kan inte bestämma mig för vilket som är värst.

Polisen borde omgående inleda en internutredning. Det borde inte vara omöjligt att reda ut vem eller vilka det är som har byggt upp registret och ställa dem till svars.

Dessutom bör polisledningen fundera på faktumet att den har så häpnadsväckande dålig kontroll på sin egen verksamhet att kartläggningen har kunnat fortgå utan att de högsta cheferna märkt någonting.

Det här skadar förtroendet för polisen. Det är allvarligt. Det är därför utmärkt att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bestämt sig för att inleda en utredning.

Rimligen borde även Justitiekanslern vara intresserad.

Polisen har kort sagt all anledning att ta Dagens Nyheters avslöjande på allvar. Att det finns poliser som ännu år 2013 inbillar sig att det är en vettig polisiär idé att övervaka romska barn borde leda till eftertanke.

Det är nämligen rasism, inte kriminalunderrättelseverksamhet.

Förhoppningsvis inser polisen under dagen att det är vettigare att ta situationen på allvar i stället för att prata strunt.

Romernas tusenåriga historia i Europa är präglad av förföljelse och diskriminering. En förföljelse som under 2000-talet har intensifierats i stora delar av Europa.

Det sista svensk polis behöver är att skriva in sig i denna mörka tradition.  

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM