Lena Mellin

Varför läcker mejlet? För att någon vill oroa

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Fram till nu har det framställts som om flyktingvågen i princip är gratis.

Men det är historia.

Nu drar finansdepartementet ut varenda låda för att kolla om det finns några kvarglömda pengar längst in i hörnet.

I det läckta mejlet slår finansminister Magdalena Anderssons (S) statssekreterare i budgetfrågor, Mats Elger, fast att det krävs ”stora utgiftsminskningar” under nästa år för att klara av kostnaderna för flyktingmottagandet. Annars kan utgiftstaket spräckas och det skulle snabbt drabba förtroendet för den statliga ekonomin.

Det är nästan första gången som regeringen erkänner att flyktingvågen kommer att kosta pengar. Magdalena Andersson gläntade visserligen på dörren redan torsdags, samma dag som Migrationsverket presenterade sin nya chockprognos.

Då lovade hon 10 miljarder extra till kommunerna redan i år. Pengarna skulle lånas upp.

Men redan två dagar tidigare hade alltså en av hennes närmaste medarbetare redan ringt i varningsklockan. Han efterlyste konkreta besparingsförslag för att ge utrymme för ”mycket höga kostnader för migration och integration”.

Det är helt andra tongångar än tidigare. Då har regeringen närmast gett sken av att flyktingströmmen inte kostar någonting  - eller betalas via biståndsbudgeten. Magdalena Andersson har talat om att de nya svenskarna är investeringar snarare än kostnader.

Och så är det förvisso. Men nästan inga investeringar ger vinst redan från start. I början kostar de.

I sanningens namn måste man också erkänna att alla, inte bara vi i Sverige, har tagits på sängen av flyktingkatastrofen. Så sent som i somras var Migrationsverkets prognos att det skulle komma 74 000 personer till Sverige år. I förra veckan nära nog dubblerade de siffran till 135 000.

Samtidigt sade myndigheten att kostnaderna under nästa år och året därpå blir drygt 60 miljarder högre än de trodde i juli. Det motsvarar kostnaderna för försvaret under 1,5 år.

Mejl från statssekreterare, ministrarnas närmaste medarbetare, läcker sällan eller aldrig ut. Man måste alltså fundera över varför just det här nådde utanför regeringskansliets brandvägg. För att skrämmas? För att medborgarna ska vänja sig vid tanken? Eller av något annat skäl?

Det är svårt att tänka sig att godhet ligger bakom läckan. Närmare till hands ligger tanken att någon vill oroa. De flesta människor ogillar ovisshet och ovisshet föder rädsla. Och det eldar under främlingsfientlighet.

Men vem av mejlmottagarna vill det? Uppenbarligen minst en.

Max Elger, statssekreteraren som författade det första mejlet, säger till Aftonbladet att det inte är aktuellt att senarelägga satsningar. Mycket märkligt.

Det är en av de möjligheter som explicit nämns i mejlet från budgetavdelningen till departementens budgetschefer. Där påpekas att man inte ens ska rygga för att föreslå senareläggningar av satsningar som regeringen nyligen föreslog för 2016 och som riksdagen just nu håller på att ta ställning till.

Självfallet är det ett av de viktigaste handlingsalternativen. Att skjuta en satsning ett eller ett par år framåt i tiden kan kännas såklart kännas smärtsamt. Men i realiteten är det sällan hela världen.

Publisert: