Hur kan man göra något så dumt som att sända en våldtäkt?

KOLUMNISTER

Hur är det möjligt att göra någonting så enfaldigt som att direktsända vad som ser ut att vara en gruppvåldtäkt?

Möjligen är svaret att de unga männen inte förstod att deras beteende kunde vara brottsligt.

I dag väcktes åtal i ett fall som för några månader sedan ledde till rubriker över hela världen och fullt begriplig avsky i sociala medier.

Åklagare Pontus Melander påstår att två av männen har våldtagit en ung kvinna som på grund av alkohol och narkotika befann sig i "en särskild utsatt situation".

Dessutom åtalas en tredje yngling för medhjälpare till brotten, alternativt underlåtenhet att avslöja våldtäkt.

Att läsa åklagarens stämningsansökan är inte muntert. Sade killen åt kompisarna att lämna den omtöcknade kvinnan i fred? Använde han mobilen han höll i sin hand till att slå larm till polisen? Gjorde han över huvud taget någonting för att hjälpa henne?

Nej, han filmade aktiviteterna och sände dem live, skrattade och uppmuntrade polarna att fortsätta genom mindre eleganta utrop i stil med att hon var en hora som borde knullas.

Nu förde detta agerande det goda med sig att människor som såg eländet på Facebook slog larm till polisen, som lyckades lokalisera adressen och gripa männen.

Filmandet har även gjort åklagarens situation mer gynnsam. Ofta finns inga vittnen till den här typen av brott, inte sällan är alkohol en ingrediens och de inblandades berättelser spretar åt alla möjliga håll.

I detta fall åberopas inte mindre än sju vittnen som har sett händelseförloppet på internet. Dessutom ska åklagaren visa upp foton och filmsekvenser under rättegången.

Att förse staten med så pass gott underlag till ett åtal är ett udda beteende. Människor som begår brott är inte nödvändigtvis ett under av intelligens, men kriminalhistorien känner till betydligt fler exempel på försök att förstöra bevis än fall med ett så här generöst tillhandahållande av dem.

Kan det vara så att männen helt enkelt inte förstod att de begick vad som tycks vara ett brott?

Jag ställer inte frågan för att på något vis urskulda deras beteende. Jag ställer den för att det vore en rimlig förklaring till att de kunde göra någonting så korkat.

Betänk att det fram tills år 2005 inte räknades som våldtäkt om offret berusat sig och inte kunde värja sig.

Och då den utvidgningen av lagstiftningen inte riktigt slog igenom i dömandet ändrades för några år sedan ordalydelsen "hjälplöst tillstånd till "särskild utsatt tillstånd", det begrepp som åklagaren använder i det aktuella fallet.

Att hitta länder där det inte anses vara våldtäkt att utnyttja en människa som frivilligt har blivit för full är inte svårt.

Det är inte otänkbart att de åtalade, varav två är afghanska medborgare, inte hade en aning om hur det svenska våldtäktsbegreppet har förändrats i etapper de senaste tolv åren.

Nu är dessbättre okunnighet om paragraferna i regel inte ett argument som biter på domstolarna.

Men den här händelsen tycks, utöver att vara ett brott, även vara ett exempel på behovet av sexualundervisning för unga människor.

Vad är ok? Var går gränsen? Vad är olagligt?

RFSU erbjuder glädjande nog sedan en tid undervisning i sex- och samlevnad för unga nyanlända. Det är utmärkt.

Inte minst många av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer kring kön och sexualitet som skiljer sig från det svenska majoritetssamhället.

Men det är inte bara flyktingar som behöver undervisning. Att utnyttja en redlös tjej är sannerligen inte ett kulturellt beteende som är främmande för Sverige.

Vi kan ändra lagstiftningen i all oändlighet. Bevissvårigheterna kommer ändå finnas kvar.

Det är genom bättre polisutredningar och utökad undervisning i normer för ungdomar som vi kan få ner antalet sexbrott.