Mejla

Peter Kadhammar

Skogsägare Erlandsson passiv till ödeläggelsen

Publicerad:

KOLUMNISTER

Om näringsministern drev en kemifabrik vid sidan av skulle han anses olämplig att hantera frågor som ­gäller föroreningar från ­kemiindustrin. Faran vore att han inte skulle förmå att se, eller vilja se, problem vi andra finner uppenbara.

Det skulle bli särskilt tydligt om näringsministern hävdade att just när det gäller kemiska industrier är ägandet oinskränkt. Han skulle då bortse från att samhället ständigt ingriper i det privata ägandet. Bilister får inte ­köra som de behagar, industrier ­lyder under en mängd lagar, inte ens en enkel husägare får göra som han vill med sin fastighet.

Allt detta skulle näringsministern finna rätt och rimligt. Men kemiindustrin, ­säger han, har rätt att använda valfria produktionsmetoder, även om de föröder nejden:

”Jag tycker inte att jag ska ingripa i någons ägande.”

Citatet kommer dock inte från en påhittad närings­minister utan från landsbygdsminister Eskil ­Erlandsson. Hälftenägare till 342 hektar skog i Småland är han en stor skogsbrukare, i Götaland är blott 20 procent­ av skogsfastigheterna över hundra hektar.

Maciej Zaremba har i Dagens Nyheter publicerat en skakande artikelserie om kalhyggen och ödeläggelsen av den svenska skogen.

Skogsindustrin är unik i så måtto att samhället ger ägarna fullmakt att göra som de själva vill. Ingenstans i Europa tillåts skogsindustrin skövla landskapet så som i Sverige.

Vi svenskar har nog trott att det måste vara så. Vi avskyr kalhyggen men tror att det är enda sättet att bedriva skogsbruk. Zaremba visar att man inte alls behöver för­störa landskapet.

Så får landsbygdsminister Erlandsson frågor om serien. Och han säger:

”Jag tycker inte att jag ska ingripa i någons ägande.”

För att komma från en minister i Europa år 2012 torde uttalandet vara sensationellt.

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att landsbygdsministern ser som sin uppgift att ge skogs- industrin frihet att göra som den vill. Ska vi skänka kemiindustrin samma fullmakt? Oljebolagen? Stålverken? Gruvorna!

Alltid med standardmotiveringen ”privat äganderätt” och ”arbetstillfällen”.

Landsbygdsministern tillika skogsägaren Erlandsson ger det gamla uttrycket fördjupad mening och förfärande aktualitet: bocken som trädgårdsmästare.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN