Mejla

Lena Mellin

Hur rimmar det här med att vara ett feministiskt parti?

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

GÖTEBORG. Socialdemokraternas motstånd mot vinster i välfärden är tvetydigt.

De är inte emot att företag som bygger vägar, hämtar sopor eller kör bussar går med vinst.

Men om den kvinnodominerade vården gör det blir det ett jävla liv.

Vinster i välfärdsföretagen spåddes bli en av de stora stridsfrågorna på S-kongressen. Men igår kom man relativt stillsamt överens om en kompromiss.

I Socialdemokraternas Sverige ska det inte vara möjligt att driva ett vårdföretag utan kommunens välsignelse, i alla fall inte om det ska gå runt på skattepengar och samma avgifter som i det kommunala systemet.

Kommunen ska också kunna kräva att det bara är ”non profit”-företag (inte vinst) som utför vårdtjänsterna.

I Socialdemokraternas önskesamhälle ska det inte heller vara möjligt att starta en friskola utan att kommunen sagt ja. I praktiken ges kommunen vetorätt mot konkurrenter till den egna verksamheten.

Man kan givetvis vara emot vinster, det är en fullt hederlig ståndpunkt. Men kan man vara emot vinster i vissa delar av näringslivet och inte andra?

Uppenbarligen. Det är i alla fall den ståndpunkt som Socialdemokraterna intagit.

Det finns massor av företag som säljer tjänster till den kommunala, landstingskommunala eller statliga sektorn.

Byggjätten NCC är ett av dem. Förra året gjorde NCC Construction som bland annat bygger skolor, sjukhus, sportarenor, bostäder, vägar, järnvägar och kraftverk en vinst efter skatt på 801 miljoner kronor.

NCC Roads är ett annat bolag i samma koncern. De tillverkar vägbeläggningar och utför vägunderhåll. Deras vinst under förra året var 413 miljoner efter skatt,

Mycket litet av den summan kom från någon annan källa än skatter. Men här på S-kongressen i Göteborg är det ingen som ifrågasatt att de gör vinst.

De kvinnodominerade Carema Care och Carema sjukvård och bemanning ägs av Ambea AB som kan vara hus läskigt som helst, det har jag ingen aning om.

Men skär vårdguld med täljkniv gör de inte. Enligt senaste årsredovisningen på Bolagsinfo var förlusten 230 miljoner på mindre än ett år. Även de bolagen betalas till största delen med skattepengar.

Det borde vara besvärande för Socialdemokraterna att de har så olika syn på bolagsvinster beroende på vad företagen sysslar med.

Med all rätt hävdar bland andra Stefan Löfven att vård måste ha god kvalitet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Men kvalitetskrav kan tillgodoses på andra sätt än genom önskemål att ”avsevärt begränsa vinsterna”.

Att de kommunala verksamheterna dessutom ska vara måttstocken är besynnerligt. Det finns åtskilliga exempel på att privata vårdbolag erbjuder bättre kvalitet än sina kommunala motsvarigheter.

På Socialstyrelsens Äldreguiden kan man exempelvis jämföra äldreboenden. På Norrmalm i Stockholm finns sju, två av dem är kommunala. Ett av de kommunala erbjuder den klart sämsta vården enligt guiden.

Vad skulle samma kvalitetsintresse göra för upphandlingar av exempelvis vägbyggen? Under, sannolikt. Ett bullerplank nära mig skulle varit klart i december. Det är fortfarande långtifrån färdigt.

Usla kvalitetskrav i upphandlingen? Det verkar inte bättre. Och fördyrningarna skulle det förvåna om någon annan än skattebetalarna står för.

Socialdemokraterna gillar rot- men inte rut-avdrag. Samma ambivalenta inställning till den mans- respektive kvinnodominerade arbetsmarknaden återspeglas i synen på vinster i företag som drivs med skattepengar.

Manliga vinster, inget snack. Kvinnliga vinster, en väldig massa motstånd. Hur rimmar det med att vara ett feministiskt parti?

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN