Nu ska IS-sympatisörerna stanna här och ”aktivera” sig

KOLUMNISTER

Det händer inte ofta att en kommunal förvaltning bjuder på skräckläsning. Men nu har det skett.

Nu ska krigarna inte resa till IS längre. De ska stanna i sin stad och ”aktivera” sig.

Den sociala resursförvaltningen i Göteborg har frågat 920 nyckelpersoner i staden, bland annat rektorer, representanter för andra myndigheter och för ideella föreningar om våldsbejakande extremism. Göteborgs-Posten har tagit del av resultatet.

• 54 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet att våldsbejakande extremism är ett stort problem.

• 21 procent svarar ja på frågan om det förekommit hot, våld och trakasserier mot personer på grund av deras yrkesroll i den stadsdel som de är verksamma. 35 personer säger att de själva hotats av personer i våldsbejakande miljöer.

• 17 procent, nästan en femtedel, har stött på personer med koppling till våldsbejakande extremism i jobbet.

Över hälften av de tillfrågade, som alltså tillhör samhällets ryggrad, säger alltså att de upplever att våldsbejakande extremism är ett stort problem. Det är en skrämmande hög andel.

Normalt delas den våldsbejakande extremismen in i tre olika beståndsdelar. Islamister, högerextrema och vänsterextrema.

Enligt den avgående Säpochefen Anders Thornberg är omkring 3 000 personer i Sverige redo att ta till våld för sin övertygelse. Två tredjedelar av dem är islamister. Resten höger- eller vänsterextrema.

Islamisterna och de högerextrema, exempelvis Nordiska motståndsrörelsen, NMR, syns och hörs mest. De vänsterextrema ligger för närvarande ganska lågt.

Är det motiverat att över hälften av myndighetspersonerna och de ideellt arbetande i Göteborg tycker att våldsbejakande extremism är ett stort problem?

Vad ska man svara på det? Var och en har självfallet rätt till sin egen uppfattning, den kan ingen ta ifrån en.

Men sanningen är ju den att det är fler som drabbas, dör eller skadas, av gängkriminalitet än våldsbejakande extremism. Förra året sköts 43 personer ihjäl i gängstrider.

Mot det kan man invända att det kan bli värre. Att inte fler än fem mördades under terrordådet på Drottninggatan förra året är nästan osannolikt.

Att Taymour Abdulwahab på samma gata sju år tidigare bara lyckades ta livet av sig själv berodde också på att månarna stod i gynnsamma förhållanden till varandra. Vid båda tillfällena kunde det ha varit mångdubbelt fler döda.

I rapporten från Göteborgs stad konstateras också att IS-propagandan ändrat karaktär. Tidigare har den i hög grad gått ut på att värva krigare som ska resa till konfliktområdet i framför allt Irak och Syrien.

Nu går propagandan ut på att de rättrogna ska stanna i sin stad och genomföra ”aktiviteter”. Exakt vad det är framgår inte men det kan aldrig vara ett gott tecken.

Om siffrorna i Göteborg är representativa för hela landet eller högre eller lägre än i andra kommuner vet vi inte. Veterligen har ingen annan kommun genomfört en liknande studie.

Vad är terrorism? 02:19

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ARTIKELN HANDLAR OM

Göteborg

Islamism

Terrorism