Konkurrens-verket vill åt själva monopolet

KOLUMNISTER

Även om Systembolagets anseende råkade

i gungning förra hösten då den beryktade korruptionshärvan gav feta rubriker i medierna under lång tid, har själva monopolet fortfarande brett stöd i Sverige.

Inget politiskt parti ifrågasätter på allvar Systemets berättigande och även om delar av den svenska befolkningen åker över till grannländerna för att bunkra billigt och mycket, anser de flesta att inköps- och försäljningsmonopolet i hemlandet trots allt bär förnuftets prägel.

I varje fall har EU-hierarkin

i Bryssel inte mycket stöd i svenska hjärtan för sina krav att

monopolet ska avskaffas. Så är också den tolkning av EU-

reglerna som härvidlag har etablerats, och som gör gällande att socialpolitiska strävanden i ett enskilt land måste vika sig för den fria konkurrensens EU-religion, ett av de mest problematiska beslut som Bryssel har fattat. Det indikerar att de "hårda" värdena står över de "mjuka" i unionen i de fall då dessa värden råkar i konflikt.

I förra veckans julistiltje alla kategorier flöt en egendomlig liten artikel in på Dagens Nyheters ekonomisidor. Konkurrensverket hade mitt i sommaren och regnet ordnat presskonferens för att vädra sitt missnöje med förra höstens och vinterns strykpojke, Systembolaget, som nu skulle få sig kring öronen på nytt fast av litet andra skäl än förut. Dagens Nyheters reporter skrev i god ordning en liten artikel möjligen på basen av något pressmeddelande.

Konkurrensverket är missnöjt med att så mycket av Systembolagets sortiment inköps av bolagets uppköpare medan konsumenterna får påverka bara cirka tjugofem procent av utbudet. Vidare anser den svenska myndigheten att Systembolaget delar in sina produkter i alldeles för många segment (produktgrupper). Det borde hålla sig med färre och bredare.

Jag fattar först inte riktigt vad Konkurrensverket är ute efter.

Monopolets uppköpare har regler att hålla sig till (och gör det numera också, såvitt känt) som innebär att leverantörerna behandlas lika och konkurrensutsätts mot varandra. Konsumenterna är erkänt nöjda med Systembolagets sortiment. Och mängden segment, varav en del är smala, innebär i klartext att Systembolaget håller sig med fina viner och andra kvalificerade varor som kanske inte säljer lika våldsamt som de populära lådvinerna men som människor ändå efterfrågar.

Förbryllande nog förefaller Konkurrensverkets sista anmärkning att gå stick i stäv mot den första.

Vid förnyad genomläsning börjar jag begripa vad Konkurrensverket vill. Utan att säga det direkt vill det åt själva monopolet. Det matar Bryssel med argument för att monopolet ska bort.

Frågan jag ställer mig är om detta faktiskt är en svensk myndighets uppgift?

Om Sveriges riksdag har bestämt att handeln med alkohol

i Sverige ska vara

underställd ett statligt

monopol måste väl Konkurrensverket utgå från det i sin granskning (beställd av EU-kommissionen)?

Det innebär såvitt jag kan förstå att man gör en analys av hur konkurrensen fungerar - givet monopolsituationen - påtalar brister och föreslår förändringar. Däremot har jag svårt att begripa varför en svensk myndighet ska rusa i armarna på EU-kommissionen och ifrågasätta hela monopolet när allt det Konkurrensverket ska mäta inom ramen för monopolet verkar fungera tillfredsställande?

Den korta och något dunkla artikeln i Dagens Nyheter ger mig anledning till en reflexion som nog inte är alldeles ny men som jag finner nytt fog för:

Efter täta resor till Bryssel förändras svenska toppbyråkraters syn på sitt uppdrag. Svenska synsätt byts mot EU-byråkraternas synsätt, de svenska beslutsfattarnas uttalade vilja sjunker undan till förmån för vad som gäller bland direktörer och advokater i EU-byråkratin.

Svenska makthavares förankring i svensk verklighet försvagas. Så bedriven innebär den europeiska integrationsprocessen att klyftorna mellan elit och folk djupnar litet varstans i Europa och EU:s folkliga legitimitet urholkas än mer.I varje fall har EU-hierarkin i Bryssel inte mycket stöd i svenska hjärtan för sina krav att monopolet ska avskaffas.

Yrsa Stenius

ARTIKELN HANDLAR OM