”Brännande frågan – orsaken till att tillsynen inte fungerar”

1 av 7 | Foto: Uppdrag Granskning/SVT
KOLUMNISTER

Det är ingen, utom möjligen ägarna till Hälsans förskolor, som tycker att vatten och hårt bröd är en bra barnfrukost.

Men den brännande frågan gäller orsaken till att tillsynen inte fungerar.

”Uppdrag Gransknings” avslöjande om verksamheten, eller snarare den bristfälliga verksamheten, i Hälsans förskolas åtta förskolor är upprörande. Det är nog de allra flesta överens om. I den politiska kören hörs bara fördömanden.

Till pikanterierna i sammanhanget hör att en ägarna till företaget är Bijan Fahimi. Han har varit ordförande i Liberala studentförbundet, suttit i Folkpartiets styrelse och satt under drygt en månad 1999 i riksdagen för samma parti. I dag sitter han bland annat i styrelserna för arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och Almega.

Det är alltså en respekterad person vi talar om. Med förtroendeposter på skilda nivåer i samhällsapparaten.

Men med den egenartade uppfattningen att förskolor kan bedrivas med så hårda ekonomiska tyglar att det blir vatten och hårt bröd till frukost för förskolebarnen. Och en halv frukt (aldrig banan) till fruktstunden. En anställd vittnar också om att det aldrig lagades mat till alla barn eftersom man kan förmoda att någon eller några är frånvarande.

Fahimi är också en företrädare för ett parti som slagits mest för privata, skattefinansierade alternativ i välfärden. Men att FP-ledaren Jan Björklund idag känner stolthet över sin partkamrat är föga troligt.

”Uppdrag Gransknings” avslöjande visar också att inspektionen och tillsynen över förskolorna inte fungerar. Skolinspektionen ansvar för tillsynen av allt från förskoleklasser och uppåt.

Men det är kommunen har hand tillsynen av fristående förskolor. Den är i många kommuner bristfällig enligt Skolinspektionen som granskat kommunernas inspektioner.

En av fem kommuner genomför ingen regelbunden tillsyn av de fristående förskolorna.

De bedömer inte kvaliteten på verksamheten i tillräckligt hög grad.

Kommunerna måste utarbeta dokument för vad som ska inspekteras och ställa begripliga krav på förskolorna utifrån läroplanerna.

Bijan Fahimi, är inte bara delägare i Hälsans förskola. Enligt Dagens Media driver han också pr-byrån Veritas, en av de tre byråer som Stockholms stad anlitar för sin strategiska kommunikation.

Enligt samma källa betalade kommunen mellan 2007 och 2012 Veritas 60 miljoner kronor för informationsprojektet ”Bilda bostad”, om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Bijan Fahimi förhållande till Stockholms kommun är alltså mångfacetterat, rentav komplicerat. Samma kommun som gett Hälsans förskola tillstånd att bedriva fem förskolor, och ska inspektera dem, är också storkund i hans pr-bolag.

Det behöver inte vara ett problem. Men det kan vara det.

FOTNOT. Företagets övriga förskolor ligger i Uppsala.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM