Vi låter vinterkräksjuka inskränka demokratin

Borde inte politiken snarare handla om att stärka vårdens kapacitet på kort och lång sikt än dessa eviga inskränkningar?, skriver Oisín Cantwell.

”Efter snart två års pandemi börjar det här undantagsliknande tillståndet kännas som det nya normala”
”Borde inte detta leda till protester?”