Lena Mellin

Kraftigt uppåt för Åkesson och oppositionen

Förtroendet ökar rejält för partiledarna i SD, M och KD

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Förtroendet för partiledarna bakom Januariavtalet minskar.

Däremot ökar det kraftigt för Jimmie Åkesson och de andra ledarna i högeroppositionen, enligt en ny mätning från Aftonbladet/Demoskop.

Det finns anledning för partierna bakom Januariavtalet att begrunda situationen. Som grupp betraktat har de tappat väljarstöd under hösten. Det gäller särskilt Socialdemokraterna.

Nu visar det sig att även förtroendet för de fyra partiledare som ingick avtalet minskar, enligt Aftonbladet/Demoskop. Det gäller i synnerhet Stefan Löfven vars förtroende minskat med hela sex procentenheter sedan den förra mätningen i september.

Kraftig ökning

Förtroendet för oppositionens partiledare ökar däremot kraftigt. Det gäller särskilt de tre ordförandena i  det som numera kallas ”det konservativa blocket”, Kristersson, Busch Thor och Åkesson.

Förtroendet för dem ökar i samtliga fall med sju procentenheter och de toppar partiledarnas förtroendeliga.

Men också förtroendet för Jonas Sjöstedt (V), ensam på vänsterkanten, går upp. Dock inte lika mycket som för de andra oppositionsledarna.

Det lönar sig sällan att ta ansvar i politiken, det vet alla partier som suttit i en regering. Väljarna gillar inte de beska besked som man ofta tvingas leverera från Rosenbad när pengarna inte räcker till allt. 

Januariavtalet var det sätt som partierna valde för att få slut på den fyra månader långa regeringsbildningen efter valet 2018. De fyra partierna bakom avtalet, S, MP, C och L, har dock inte förmått att sälja in det, det är alldeles tydligt.

 

1. Ebba Busch Thor (KD) 45 procent  +7 %
​Liksom i förra mätningen toppar KD-ledaren förtroendeligan, fler än fyra av tio har stort eller mycket stort förtroende för henne.
Medan hennes parti tappat stöd har förtroendet för henne paradoxalt nog ökat.
Men uppfattningen om henne är delad. Medan alltså 45 procent har förtroende för Busch Thor saknar 35 helt förtroende för KD-ledaren.
Betydligt fler män har förtroende för henne än kvinnor. Det vanliga när det gäller kvinnliga partiledare är motsatsen.


 

2. Ulf Kristersson (M)  41 procent  +7 %

Också förtroendet för M-ledaren ökar kraftigt, vilket kan ha flera förklaringar. En kan vara att han hållit sig framme under hösten och det är en partiledares första plikt – att märkas.

En annan kan vara närmandet till SD. Kaffeträffen med Åkesson, om möjliga samarbetsfrågor, ägde rum tio dagar innan den här mätningen inleddes.

Kristerssons förtroende är också betydligt högre bland män än bland kvinnor.

 

3. Jimmie Åkesson (SD)  40 procent +7 %

Att förtroendet för SD-ledaren ökar lika mycket som för Busch Thor och Kristersson är inget att förundras över.

I somras släppte KD-ledaren in honom i politikens finrum, i december öppnade M-ledaren dörren på vid gavel. Det kunde inte gå annat än uppåt för Åkesson i den här mätningen.

Manliga och kvinnliga väljares uppfattning om Åkessons tillförlitlighet brukar variera mer än den gör i den här mätningen där skillnaden är sex procentenheter. Övervikten finns på den manliga sidan.

Fler saknar förtroende för Åkesson än de som har det.

 

​4. Jonas Sjöstedt (V)  36 procent  +3 %

Oppositionen lägger beslag på de fyra översta platserna i förtroendeligan. Förtroendet för V-ledaren ökar också, men inte lika mycket som för hans högerkolleger.

Hans siffror är inte mycket att orda om, Sjöstedt betraktas som allmänt hygglig, även av dem som inte gillar hans parti.

Som brukligt för vänsterledare är förtroendet högre för Sjöstedt bland kvinnor än bland män. ​

 

​5. Stefan Löfven (S)  29 procent  -6 %

Statsministern ska inte ligga femma i partiledarnas förtroendeliga, då är det något fel.​

Löfven är också den av riksdagsledarna som har ett personligt förtroende som ligger i paritet med hans partis stöd. Alla andra ligger på förtroendesiffror som är minst dubbelt så höga som stödet för deras respektive partier.

Löfven ligger kort sagt illa till även i den här mätningen, vilket han och hans parti gjort under hela senhösten. De befinner sig, minst sagt, i en uppförsbacke.

Han kan dock finna viss tröst bland de kvinnliga väljarna. De är vänligare inställda än männen.

 

6. Annie Lööf (C)  27 procent  -1 %

C-ledaren ligger långt från de nivåer som hon befann sig på året före valet. Medan stödet ökar för hennes parti minskar förtroendet för henne personligen vilket är svårförklarligt. Siffrorna brukar följas åt.

Nu ligger hon på sjukhus sedan drygt en månad tillbaka till följd av hennes andra dotterns för tidiga födsel. Det kan påverka. Partiledare som inte syns i debatten brukar tappa förtroende av den enkla anledningen att de inte syns till.

Kvinnliga och unga väljare är mer positiva än manliga till Lööf.

Fler saknar helt förtroende för Centerledaren än dem som har det. Förklaringen kan vara hennes tydliga ställningstagande i bland annat flyktingfrågan som många väljare tycker är fel.

Ett annat kan vara att M och KD varit framgångsrika i att utmåla henne som ansvarig för Alliansens död, en historieskrivning som kan ifrågasättas.

 

7. Per Bolund (MP)  18 procent  Oförändrat

MP:s språkrör har alltid ett lågt förtroende och den här mätningen är inget undantag.

Nästan hälften, 48 procent, saknar förtroende för det manliga språkröret.

 

8. Isabella Lövin (MP)  17 procent  +3 %

Det kvinnliga MP-röret slipper i den här mätningen ligga  sist på listan vilket hon brukar göra, trots sitt outtröttliga engagemang för klimatet.

Dock toppar hon fortfarande listan över partiledare som väljarna saknar förtroende för.

 

9. Nyamko Sabuni (L)  15 procent -1 %

Liberalerna har stora problem. Stadigt parkerade under 4-procentsspärren i Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer och lågt förtroende för partiledaren.

Den svala inställningen till Januariavtalet , undertecknat av hennes företrädare Jan Björklund, kan vara en förklaring. En annan att Sabuni valt att profilera sig i en rad frågor som inte ligger i fokus just nu – samt att hon övergivit Liberalernas enda starka fråga, skolan.

Aftonbladet/Demoskop

Partiledarligan

Ebba Busch Thor (KD) 45 procent (+7 %)

Ulf Kristersson (M) 41 procent (+7)

Jimmie Åkesson (SD) 40 procent (+7)

Jonas Sjöstedt 36 procent (+3)

Stefan Löfven (S) 29 procent (-6)

Annie Lööf (C) 27 procent (-1)

Per Bolund (MP) 18 procent (oförändrat)

Isabella Lövin (MP) 17 procent (+3)

Nyamko Sabuni (L) 15 procent (-1)

Andel väljare som har stort eller mycket stort förtroende för partiledaren. Jämförelsen gäller den förra mätningen som gjordes i september.

 

Mansligan

Ebba Busch Thor 50 procent

Ulf Kristersson 48

Jimmie Åkesson 48

Jonas Sjöstedt 31

Stefan Löfven 23

Annie Lööf 22

Nyamko Sabuni 16

Per Bolund 14

Isabella Lövin 12

Andel manliga väljare som har stort eller mycket stort t förtroende för partiledaren.

 

Kvinnoligan

Jonas Sjöstedt 43 procent

Ebba Busch Thor 39

Stefan Löfven 34

Ulf Kristersson 33

Annie Lööf 32

Jimmie Åkesson 32

Isabella Lövin 21

Per Bolund 18

Nyamko Sabuni 13

Andel kvinnliga väljare som har stort eller mycket stort förtroende för partiledaren.

 

Ungdomsligan

Ebba Busch Thor 47 procent

Ulf Kristersson 46

Jimmie Åkesson 42

Jonas Sjöstedt 41

Annie Lööf 37

Stefan Löfven 27

Isabella Lövin 20

Per Bolund 18

Nyamko Sabuni 11

Andel väljare under 30 år som har stort eller mycket stort förtroende för partiledaren.

 

Bottenligan

Isabella Lövin 56 procent

Per Bolund 48

Jimmie Åkesson 46

Annie Lööf 44

Stefan Löfven 42

Ulf Kristersson 38

Ebba Busch Thor 35

Jonas Sjöstedt 34

Nyamko Sabuni 30

Andel väljare som helt saknar förtroende för partiledaren.

Så gjordes undersökningen

Målgrupp: Allmänheten, 16 år och äldre.

Fråga: “Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?”

Undersökningsperiod: 10-14 december 2019.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket.

Antal intervjuer: Undersökningen omfattar 1 002 intervjuer och är gjord som en webbundersökning.

Bara de som känner till partiledaren har fått avge sitt omdöme. Jämförelsen gäller den förra undersökningen som gjordes i september.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: