Wolfgang Hansson

Största hotet mot aborträtten i USA på 50 år

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Normalt hade Högsta domstolen vägrat pröva lagen eftersom den så tydligt strider mot konstitutionen.

Att den nu tar upp fallet från Mississippi är det största hotet på 50 år mot den fria aborträtten i USA.

Ett första test på hur långt de av Trump tillsatta konservativa domarna är beredda att gå.

Ex-presidenten lyckades under sina fyra år få tillsätta hela tre domare vilket är ovanligt eftersom de sitter på livstid. Trump hade perfekt tajming.

Den utnyttjade han till att explicit nominera domare som han ansåg var beredda att inskränka den fria aborträtten.

Sedan 1973 har det varit tillåtet i USA med abort fram till vecka 23-24 då fostret anses kunna klara sig om det föds för tidigt. Roe vs Wade är ett av de mest klassiska rättsfallen i HD:s historia och har ansetts mer eller mindre omöjligt att upphäva.

Det kan ändras sedan HD gått med på att ta upp en lag från Mississippi som förbjuder abort redan från vecka 15 med den kontroversiella motiveringen att ett foster då kan överleva.

Lagen stiftades 2018 med vetskapen om att den skulle överklagas av organisationer som är för fri abort. De instanser som prövat lagen har alla sagt att den bryter mot USA:s konstitution och Roe vs Wade. Lagen är alltså olaglig.

Anti-abort-aktivister i Mississippi.
Anti-abort-aktivister i Mississippi.

Normalt hade HD gått på samma linje och vägrat att ta upp fallet.

Men den nya konservativa majoriteten valde efter långa diskussioner ändå att medge prövning. Redan det tolkas av många som en klar indikation på att HD är beredda att inskränka aborträtten.

En rättighet som just nu är satt under hård press i många av USA:s delstater.

Automatiska abortförbud

Nyligen skrev Texas guvernör på en ny lag som förbjuder alla aborter efter vecka sex i graviditeten. I praktiken innebär det ett totalt abortförbud eftersom många kvinnor inte ens vet om att de är gravida efter så kort tid och att processen till en abort är lång.

Politikerna i Texas som antog den nya lagen är mycket väl medvetna om att den bryter mot den amerikanska grundlagen men de antog den ändå. Precis som en rad andra delstater antagit lagar som väldigt tydligt går emot Roe vs Wade.

Texas guvernör Greg Abbott vill sänka gränsen för abort i delstaten.
Texas guvernör Greg Abbott vill sänka gränsen för abort i delstaten.

Själva vitsen med att anta dessa lagar är att HD ska ta upp någon av dem och medge inskränkningar i aborträtten.

11 delstater har vilande lagstiftning om att helt förbjuda aborter som automatiskt träder i kraft så fort HD upphäver Roe vs Wade. Ytterligare nio antas snabbt besluta om förbud.

Tidigare har delstater infört lagar som styr hur en abort ska gå till, exempelvis vem som får utföra den och infört hinder som exempelvis att tvinga den som ska genomgå abort att lyssna på fostrets hjärtljud.

Fallet med lagen i Mississippi är annorlunda. Rättsliga experter i USA anser att den går direkt på kärnfrågan om abort överhuvudtaget ska tillåtas och i så fall när.

Därför är upprördheten så stor hos många som försvarar aborträtten. Även om det i dagsläget är omöjligt att veta vad utslaget blir. I teorin kan HD upprätthålla aborträtten eller bara medge mindre inskränkningar.

Utöka domstolen

HD kommer att ta upp fallet i höst och sannolikt komma med ett utslag under våren nästa år. Det innebär att abortfrågan kommer att ligga högt upp på dagordningen inför mellanårsvalen hösten 2022 som avgör sammansättningen av den amerikanska kongressens båda kamrar. I dag har demokraterna majoritet i bägge. Abortfrågan är viktig för att få republikanska väljare att gå till vallokalen.

Högsta domstolens byggnad i Washington, D.C.
Högsta domstolens byggnad i Washington, D.C.

Efter HD:s besked har president Joe Biden meddelat att han stödjer förslaget att uttryckligen skriva in aborträtten i federal lag, vilket skulle göra slut på de ständiga försöken från delstater att på olika sätt inskränka rätten.

Ett försök som ofrånkomligen skulle stöta på patrull i kongressen.

HD:s ja till att ta sig an fallet har också blåst nytt liv i ett demokratiskt förslag om att i kraft av att man nu har majoritet i båda Representanthuset och Senaten, utöka antalet ledamöter i HD. Då skulle de kunna tillsätta ett antal liberala domare och därmed "spä ut" den starka konservativa majoriteten som Trumps tre val medfört.

Biden har hittills varit emot idén men tillsatt en kommission som ska granska hur HD:s roll och struktur kan förändras.

Allas blickar kommer på många sätt att vara riktade mot HD framöver.

 

Publisert:

LÄS VIDARE