Mejla

Patrik Lundberg

Könsneutrala förskolor berövar inte barn någonting

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

I begynnelsen var pojkar pojkar och flickor flickor, sedan var det inte mer med det.

Nu är det mer med det. Under de senaste veckornas me too-kampanj har många äntligen enats om att samhället måste förändras. En kvinna ska kunna gå till skolan, jobbet och festen utan att behöva oroa sig för sexuella trakasserier och övergrepp.

Jag kommer som vanligt att tänka på Bjärred, en liten ort på den skånska landsbygden. För många år sedan åkte jag dit för att skriva om en förskola som satsade på jämställdhet.

Först filmade personalen sitt arbete och märkte att pojkarna ofta fick, eller tog sig, mer utrymme än flickorna. Sedan läste pedagogerna böcker i ämnet och ändrade sina rutiner.

Pojkar fick vara pojkar och flickor fick vara flickor, men framför allt fick de vara barn. Inga leksaker förbjöds eller slängdes, men i stället för att ha separata dockrum och bilrum förvandlades de till lekrum där både dockor och bilar var välkomna.

Pedagogerna såg över hur de behandlade barnen. Tidigare hade de använt en fräck ton mot pojkar och en mild ton mot flickor. Nu bemöttes alla med samma tonläge.

Det gav resultat: pojkarna kände snart att de inte behövde vara tuffa och flickorna lugna och snälla. Barnens berövades inte på något, de fick fler valmöjligheter.

Jag har skrivit om den där förskolan många gånger. Varje gång har jag fått samma reaktioner: så kallad genuspedagogik är hjärntvätt som raderar barnens kön.

Vetenskapen säger annorlunda. I våras publicerades en internationell studie där forskare från bland annat Uppsala universitet hade studerat förskolebarn i Stockholmstrakten.

De som gick på en genusneutral förskola var mer intresserade av att leka med barn av det motsatta könet. De var även mindre benägna att uttrycka könsstereotypa åsikter. Ändå var de lika medvetna om individers könstillhörighet som barn på andra förskolor.

Barnen fortsatte alltså att kategorisera människor efter kön, men de utgick inte från att en pojke eller flicka måste vara si eller så.

”Det här kan bredda barnens möjligheter för framtiden”, kommenterade Ben Kenward, lektor i psykologi och en av forskarna bakom studien.

Det borde inte vara någon nyhet. Att barn får fler möjligheter gör ingen pojke till flicka eller tvärtom, och ingen blir icke-binär om hen inte redan är det.

Däremot lär sig barnen att respektera varandras likheter och olikheter. I en sådan miljö kan en pojkes beteende inte ursäktas bara för att han har en snopp.

I värsta fall händer ingenting, och saker fortsätter att vara som i begynnelsen. I bästa fall tar pojkarna med sig den insikten till skolan, jobbet och festen.


Me too

Uttrycket myntades år 2006 av den amerikanska aktivisten Tarana Burke. Målet var att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor. I oktober i år blev det en hashtag som spred sig världen över.

Enligt webbverktyget Google Trends är Sverige det land i världen där #metoo har googlats allra mest. Därefter kommer Nederländerna, Norge, Kanada och Danmark.

Publisert: