Oskyldig tills motsatsen är bevisad

KOLUMNISTER

Den mest meriterade får inte bli domare i EU-tribunalen, då han möjligen kommer att bli åtalad för ett struntbrott.

Är det rimligt?

Det är nog i princip endast obotliga juristnördar som ägnar tid åt att läsa protokollen från sammanträdena som Domarnämnden, den myndighet som till regeringen ska lämna förslag om vilka domare som ska tillsättas, upprättar.

Dessa dokument innehåller emellertid inte sällan intressanta, och principiellt viktiga, frågor.

Som till exempel hur allvarligt det är att en förundersökning är inledd. Visst var det i någon mån belastande för Margot Wallström att hon utreddes för brott rörande lägenheten hon fick hyra av Kommunal, men gapandet om att utrikesministern skulle ta time out var mest ideologiskt betingat.

Igår lades utredningen för övrigt ner utan att hon ens blivit förhörd. En påminnelse så god som någon om att inledd förundersökning inte nödvändigtvis betyder att en person har begått brott, något som inte minst pressen tenderar att glömma bort.

Domarnämnden har gått igenom kvalifikationerna hos elva jurister som har sökt en tjänst som domare i Europeiska unionens tribunal i Luxemburg.

Bland kandidaterna vaskades en advokat fram som den mest lämpade. Han har en lång karriär bakom sig och har bland annat arbetat som kanslichef vid den dåvarande EG-domstolen i sex år.

I "merit- och skicklighetshänseende" anser nämnden att advokaten har "ett visst försteg" framför konkurrenten med näst bäst cv.

Dock finns den bästa inte med bland de tre som regeringen föreslås välja bland. Orsaken är att han utreds för att ha vidarebefordrat ett mail från Konkurrensverket som innehöll ett antal bilagor, varav en som de som fick mailet inte borde ha sett.

Så fort han gjordes uppmärksam på fadäsen slog han larm till verket, som knappast hade fått information om det inträffade annars.

Det hindrade inte myndigheten från att anmäla advokaten till åklagare för uppsåtligt eller oaktsamt brott mot tystnadsplikten. Förundersökning pågår, men något beslut i åtalsfrågan har ännu inte kommit.

Detta var tillräckligt för att Domarnämnden skulle stryka honom. En av ledamöterna, Advokatsamfundets generaldirektör Anne Ramberg, reserverade sig dock.

Ramberg påstår i sin reservation att det inte är troligt att advokaten fälls. Och om han mot förmodan skulle dömas så är brottet så bagatellartat att det inte blir något straff eller på sin höjd dagsböter.

Jag har förståelse för hur nämndens majoritet ha resonerat. Utredningen rör eventuell brottslighet begången i tjänsten som advokat. Om han utsågs till domare och åtal väcks så skulle i någon mån förtroendet för såväl honom som för tribunalen påverkas. 

Men det är någonting med en ordning där en människa i praktiken bestraffas trots att han ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad som skaver.

ARTIKELN HANDLAR OM