Regeringen förbjuder åsikter om män och kvinnors hjärnor

KOLUMNISTER

I ett avseende är Sveriges regering världsunik. Den har en bestämd uppfattning i en vetenskaplig tvistefråga: ifall kvinnors och mäns hjärnor är olika, eller inte. Första gången jag uppmärksammade att regeringen hade engagerat sig i neurobiologin, var när jämställdhetsminister Jens Orback på tal om sexuella avvikelser och att leva med hästar, slog fast:

- Regeringen betraktar kvinnligt och manligt som sociala konstruktioner, det vill säga könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi.

Förutom att ta ställning i denna vetenskapliga fråga, har regeringen valt att ställa sig på samma sida som de mest extrema forskarna: Genusteoretiker som på ideologiska grunder slår fast att biologin inte kan ha någon betydelse för att förklara varför manligt och kvinnligt beteende skiljer sig åt.

Det får mig att tänka på den sovjetiske biologen Trofim Lysenko. Lysenko utropades av Stalin till vetenskapligt geni och hans "kreativa darwinism" hyllades som ett stort steg framåt för den genetiska forskningen. Lysenko menade att inlärda egenskaper kunde ärvas och att man genom att manipulera miljön på ett enkelt sätt kunde åstadkomma grundläggande förändringar hos växter och djur. Karriärsugna politiker älskade honom. Ideologin betydde allt, experiment och vetenskaplighet inget.

De riktiga vetenskapsmännen, som protesterade, rensades ut (och avrättades).

En av orsakerna till att jag skriver detta är att länsstyrelsen i Norrbotten har förbjudit publiceringen av en bok om jämställdhet med motivet att den innehåller en intervju med en vetenskapsman som hävdar att skillnaden mellan män och kvinnor inte enbart beror på miljön, utan är en kombination av arv och miljö.

Enligt professor Annica Dahlström, en av världens ledande neurobiologer, skiljer sig mäns och kvinnors hjärnor åt. Därmed har hon givit sig in på ett område där Sveriges regering redan har reglerat vad som är vetenskapligt sant och falskt.

Följaktligen har boken censurerats. Länsstyrelen har krävt att intervjun med Dahlström stryks, annars blir det inga pengar och ingen bok.

Länsstyrelsen hymlar inte heller med vad saken gäller:

- Eftersom vårt uppdrag är att omsätta den svenska politiken, kan vi inte ställa oss bakom en bok som ger uttryck för sådana uppfattningar.

Inga avvikande uppfattningar om könsroller, alltså, särskilt inte om de råkar vara korrekta.

Carl Hamilton