Mejla

Sanna Lundell

Delat barnbidrag fungerar när vi lämnat stenåldern

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Barnbidraget och delandet av detta är uppe på tapeten igen.

Det räcker tydligen inte med den liberala lösningen att sedan 2005, precis som med föräldraförsäkringen, låta föräldrarna själva bestämma vilket konto barnbidraget ska gå till. Göran Harnesk som har lett den så kallade särlevandeutredningen ”Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” vill att det ska delas rakt av från början.

Utredningen konstaterar nämligen att de nuvarande familjeekonomiska stöden, däribland barnbidraget, skapar konflikter.

Därför föreslår man i härligt svensk anda att vi för att undvika konflikter ska dela barnbidraget mellan föräldrarna rätt av från det att ungen ser dagens ljus. Så att vi slipper tjafsa om den ekonomiska biten när det gäller barnen sen när vi separerar.

För det är tydligen där vid plånboken som vi separerade särlevande föräldrar blir tokiga på varandra. Vi kan samarbeta om boende, om umgänge, om skolval och fostran, men ekonomin är en stor, svart, solkig konflikthärd som särlevandeutredningen nu vill gå in och styra upp genom att dela upp allt ”rättvist” från dag ett.

Sossekvinnorna Nalin Pekgul och Carina Ohlsson passar på att i SvD heja på det här förslaget. De går in mer på värderingsbiten och tycker att det är på tiden att vi får en könsneutral lagstiftning som bättre speglar dagens familjeförhållanden och att det är dags att bryta den kollektiva nedvärderingen av papporna.

Problemet är bara det att utredningen och de båda sossekvinnorna helt har glömt bort att vårt samhälle inte på något sätt ÄR rättvist. De har glömt bort att männen bara plockar ut 22 procent av föräldraförsäkringen. Att kvinnor tjänar typ 80 procent av vad männen gör. Att kvinnor i genomsnitt förvärvsarbetar 28 timmar och utför obetalt hemarbete 28 timmar i veckan, medan männen förvärvsarbetar 36 timmar i veckan och knegar loss hemma endast 20 timmar och att kvinnor oftare jobbar deltid för att orka utföra det där obetalda hemarbetet och har skitkass pension och oftare är ekonomiska losers vid förestående separation.

Vi lever fortfarande i en stenåldersvärld och därför är det helt korrekt att barnbidraget, om man inte kommer överens om annat och ansöker om en delning, tillfaller mamman. Barnbidraget skall anpassas efter verkligheten och inte användas som fingervisning mot en idyllisk dröm om delat föräldraskap och ett ekonomiskt jämställt samhälle.

Kom igen med det här förslaget när ni har lagstiftat om att dela föräldraförsäkringen rakt av. Kom igen den dagen då vi har ett samhälle som faktiskt är rättvist på alla ekonomiska plan.

Av: 

Sanna Lundell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Sanna Lundell