Polisen måste få stopp på epidemin av mord

KOLUMNISTER

Vissa kommer att hävda att det dödliga våldet ökar, andra att det minskar.

Sanningen är att det inte finns någon tydlig trend de senaste tio åren.

Brottsförebyggande rådet släppte i dag sina siffror för konstaterade fall av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång för år 2016.
Som med så mycket annan statistik är det fullt möjligt att av kriminologernas arbete dra de slutsatser som bäst passar ens världsbild.

Är då Sverige på väg att bli ett laglöst land där förortens gäng skipar sin egen rättvisa och hyggligt folk inte längre kommer våga sig ut efter solnedgången? Eller har de som påpekar att det dödliga våldet faktiskt minskar rätt?

Låt oss se vad de som kan ämnet har att säga om saken.

År 2016 konstaterades 106 fall av mord, dråp eller misshandel med värsta tänkbara utgång, visar Brå:s rapport.

Ja, det är en minskning med sex fall jämfört med föregående år. Men det är å andra sidan också den näst högsta noteringen de senaste tio åren.

Korrekt slutsats

Det går att fortsätta på detta vis. Det har blivit värre i Skåne. Men bättre i västra Sverige. Och så vidare.

Kriminologernas slutsats må vara tråkig, men den är korrekt: Det finns ingen tydlig trend för de senaste tio åren.

Under åren 2007-2016 varierade antalet fall mellan 68 och 112 årligen. Variationerna är stora, vilket beror på att detta dessbättre är en mycket liten kategori brott. Siffrorna kan dra i väg ena året och sjunka betydligt nästa.

Men i sin rapport för Brå även ett resonemang om det dödliga våldet över längre tid. Myndigheten har sedan tidigt 1990-tal genomfört fördjupande studier av detta ämne.

Viktig långsiktig trend

I det längre perspektivet visar studierna en nedåtgående trend. Under 90-talet rörde det sig i genomsnitt om 100 fall om året. Under 00-talet i genomsnitt 91 fall.

Den som hävdar att Brå ljuger, sådana personer finns, har att förklara varför även Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar en liknande utveckling.

Viktigt i sammanhanget är för övrigt att det finns ytterligare en långsiktig trend. Ända sedan 1990-talet har det dödliga våldet i kriminella kretsar ökat.

Om inte polisen får stopp på den pågående mordepidemin mellan rivaliserande gäng i vissa av våra storstäders förorter kommer den utvecklingen att bli än mer dyster.

ARTIKELN HANDLAR OM