Lena Mellin

Bra tänkt – men mer fiasko än succé

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Regeringens nya tuffa regler har förkortat sjukskrivningarna.

Med tre timmar.

Succé? Knappast.

Snarare fiasko.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M).
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M).

Sommaren 2008 infördes, på regeringens initiativ, den så kallade rehabiliteringskedjan. Under de första 90 dagarna får man vara sjukskriven från sitt vanliga jobb.

Från dag 91 ska förmågan att arbeta prövas mot andra uppgifter på arbetsplatsen. Kort sagt, kan du jobba med något annat än du brukar i stället för att vara sjukskriven?

Efter dag 180 ökar pressen ytterligare. Då ska din arbetsförmåga prövas mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Man kan till och med få tjänstledigt för att prova på ett annat jobb.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, är en relativt ny myndighet som övervakar bland annat sjukförsäkringen. Syftet är att se till att den fungerar effektivt och rätts-säkert.

I går publicerade ISF en granskning av rehabiliteringskedjan. De har kollat om den kortat sjukskrivningarna.

För den som väntat sig underverk är resultatet nedslående. Sjukskrivningstiden har i genomsnitt minskat med mindre än en halv procent, 0,35 sjukskrivningsdagar. Det motsvarar tre timmar på jobbet.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) är av svårförklarade skäl glad ändå:

– Det är glädjande att den nya sjukförsäkringen får människor tillbaka i arbete, säger hon i en kommentar.

Det är väl inte riktigt sant, Cristina? Ett litet, litet steg i rätt riktning, javisst. Men särskilt många fler går faktiskt inte tillbaka till jobbet på grund av rehabiliteringskedjan.

Bäst har de nya reglerna fungerat i storstäder. I mindre städer och på glesbygden har de inte haft någon betydelse alls.

Enligt utredarna är rehabkedjans effekter störst hos de friskaste och de som trivs på jobbet.

Det är i sin enkelhet en både rå, och självklar, slutsats. Om man är jättesjuk finns inte valet att gå tillbaka till jobbet efter 180 dagars sjukskrivning.

Om man är relativt frisk är det däremot möjligt. Då återvänder man till jobbet inför hotet om en besvärlig process orkestrerad av Försäkringskassan.

Regeringens uttalade syfte med rehabiliteringskedjan var inte att korta sjukskrivningarna. Utan att ”öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Det kan dock ses som två sidor av samma mynt.

Ju längre man är sjukskriven desto svårare är det att komma tillbaka till jobbet. Bland dem som varit sjuka i ett år är det bara ett fåtal procent som kommer tillbaka.

Sverige brukar beskrivas som ett av världens friskaste länder. Men trots det är vi vid internationella jämförelser mer sjukskrivna än de flesta.

Rehabiliteringskedjan är ett försök att vända på steken.

I stället för att stirra sig blind på problemen, sjukdomen, ska man se till vilka möjligheter den sjukskrivne har att arbeta.

Bra tänkt. Men hittills är det alltså ingen succé. Snarare fiasko.

Har du blivit utförsäkrad – hur går det för dig? Är du hoppfull om att komma i arbete igen?
Publisert:

Ämnen i artikeln