Teflonministern sitter kvar

KOLUMNISTER

Bosse Ringholm kommer inte att avgå nu heller.

Teflonministern har slagit till igen.

Vice statsminister Bosse Ringholm har en beundransvärd egenskap. Han ruskar av sig all kritik.

Ungefär som en våt hund.

Inget fäster på vice statsministern.

När han sa att polisen är slö menade han antagligen precis det. Men några timmar senare var det andra bud. Då tog han tillbaka allt och bad polisen om ursäkt.

Han är ledsen

Samma tillvägagångssätt använder Bosse Ringholm när det gäller Enskede

IK:s affärer.

När missförhållandena uppdagades påstod han att uppgifterna var "grundlösa".

Det tycker han inte längre. Nu är han ledsen för det som har hänt, "vi har lärt oss en läxa".

Teflonministern har slagit till igen.

Fakta i målet är följande.

Sedan media slagit larm om missförhållanden i Enskede IK har Skatteverket granskat räkenskaperna för åren 2000, 2001, 2002 och 2003. De har kommit fram till att nära en miljon kronor undanhållits från beskattning.

Totalt är klubben skyldig 174000 kronor i skatter, skattetillägg och ränta.

Fungerade inte

Under hela denna tid var Bosse Ringholm ordförande i Enskede IK. Det betyder att han, tillsammans med resten av styrelsen, var ansvarig för klubbens verksamhet. Den har inte fungerat - åtminstone inte ur skatteteknisk synvinkel.

Under samma period var Bosse Ringholm finansminister i Sverige. Han hade alltså unika möjligheter att påverka gällande skattelagar.

Om lagstiftningen är så krånglig att en stor idrottsklubb inte klarar av att följa den kunde Ringholm ha föreslagit enklare regler. Regler som går att begripa för alla de tusentals människor som är idrottsrörelsens stöttepelare.

Det gjorde han inte. Var inte det en miss?

Fick nytt jobb

För ett år sedan fick Ringholm nytt jobb. Han blev vice statsminister och idrottsminister.

Ännu en chans för Ringholm att dra en lans för landets alla klubbar. Idrottsministerns brinnande intresse för sport gäller nämligen inte bara hans egen klubb. Den gäller allt som har med idrott att göra.

Ansvarig minister

Han och hans klubb klarade inte att driva verksamheten utan att grava anmärkningar från Skatteverket. Om inte de kan, vilka ska i så fall klara det?

Som ordförande i Enskede IK var Bosse Ringholm ansvarig för klubbens verksamhet.

Som minister är han ansvarig för gällande regler.

Det blev en kollision.

Vilka slutsatser drar Ringholm av det? Utom att han lärt sig en läxa.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM