Bra eller dåligt - välj själv

1 av 2 | Foto: Statsminister Göran Persson och moderatledaren Fredrik Reinfeldt kan välja de siffror som passar bäst.
KOLUMNISTER

Ökar eller minskar arbetslösheten? Förvirringen är total.

Enligt SCB blir de arbetslösa färre. Enligt Ams är de fler.

Arbetslivsminister Hans Karlsson var glad som en lärka i går. I ett pressmeddelande meddelade han euforiskt:

-Vår politik för fler i arbete och ökad hälsa har gett ett tydligt resultat. Nu sjunker arbetslösheten.

Men frågan är om den gör det. De två myndigheter som för statistik över arbetslösheten ger nämligen två vitt skilda bilder av läget.

Olika verkligheter

Enligt Arbetsmarknadsverket, Ams, fortsätter arbetslösheten att öka. I september gick 237000 personer helt utan jobb. Det var 13 000 fler än under samma månad förra året.

Statistiska centralbyrån, SCB, ger en diametralt annan bild. Enligt dem minskade arbetslösheten med 37000 personer i september.

Också när det gäller de långtidsarbetslösa, de som varit utan jobb i minst ett halvår, har myndigheterna helt olika uppfattning om hur verkligheten ser ut.

Enligt SCB minskar långtidsarbetslösheten kraftigt. Enligt Ams har den tvärtom ökat med 9000 personer under det senaste året.

Viktigaste frågan

Men även på en tredje punkt skiljer sig Ams och SCB åt. Det gäller ungdomsarbetslösheten. Den ökar enligt Ams. Men minskar enligt SCB. Här kan skillnaden dock bero på att de båda myndigheterna har olika definitioner av vad som är en ungdom utan jobb.

Arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan. Både den blå alliansen och de röda samarbetspartierna har satt den högst upp på dagordningen.

Men ökar arbetslösheten eller minskar den? På denna centrala fråga finns inget givet svar eftersom alla kan hitta statistik som stödjer den egna tesen.

Arbetslivsminister Hans Karlsson väljer SCB, eftersom arbetslösheten minskar i deras siffror. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt borde med samma logik stödja sig mot Ams där läget är fortsatt dystert.

Men hur är det - egentligen?

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM