Det politiska landskapet ritas om - på allvar

Socialdemokraternas benhårda tag i flyktingpolitiken innebär ytterligare ett steg mot ett blocköverskridande regeringssamarbete efter valet om fyra månader.

Flykting- och migrationsfrågan splittrar båda blocken. Och sprickan är djup, även frågor som rör ett mindre antal personer kan orsaka konvulsioner.

Socialdemokraternas nya linje är att Sverige tar emot för många flyktingar. Enligt biståndsminister Heléne Fritzon räcker det med 14 000 flyktingar per år. Så få har inte tagits emot något år under 2000-talet.

De vill permanenta systemet med tillfälliga uppehållstillstånd, behålla de inre gränskontrollerna, ta bort rätten att bosätta sig där man själv önskar. Den som fått avslag på sin asylansökan ska förlora försörjningsstödet, deras barn får inte gå i skolan och de ska i ökad grad placeras på förvar.

Socialdemokraterna vill också, snarlikt SD, ge högre bistånd till länder som tar emot många flyktingar samtidigt som det ska skäras ner till länder som inte tar emot sina egna medborgare.

Koalitionspartnern Miljöpartiets linje är den rakt motsatta. De vill bland annat att Sverige ska ta emot fler flyktingar, att lagen med tillfälliga uppehållstillstånd och skärpt anhöriginvandring slopas, förbättra för ensamkommande flyktingbarn och behålla rätten att bosätta sig var man vill.

Hur de ska kunna sätta sig i en ny koalitionsregering, där besluten är kollektiva, är nästan omöjligt att se. Och budgetpartnern Vänsterpartiet? De ligger i den här frågan väldigt nära de gröna, långt från Socialdemokraterna.

Även Alliansen är djupt splittrad. Centern ställer, till de övriga tre partiernas förtret, upp på regeringens förslag om vissa förbättringar för ensamkommande som fått avslag. Alla utom M vill göra det enklare för familjer att återförenas i Sverige, Moderaterna tycker att det ska dröja tio år innan en som fått avslag på sin asylansökan ska kunna söka på nytt, de andra tre tycker att dagens gräns på fyra år ska bibehållas. Det här har några exempel, det finns fler.

De som står närmast varandra är Socialdemokraterna och Moderaterna. Men det är omöjligt för dem att göra upp utan att stämningen blir usel i det egna blocket. Så dåligt att samarbetena kan spricka.

S nya vallöften driver alltså på utvecklingen mot ett blocköverskridande regeringssamarbete eftersom det försämrar samarbetsmöjligheterna mellan de rödgröna.

Det kan i sin tur leda till en enpartiregering, S eller M, som förhandlar brett med partierna i riksdagen för att få igenom sin politik.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM