Mejla

Alice Teodorescu

Vi har alla ett ansvar – oavsett bakgrund

Publicerad:
Ungdomar som åker till krigshärdar för att slåss, mörda och terrorisera. Alltför ofta förklaras dessa ungdomars val med utanförskap, bristande integration och fattigdom. Men nog borde dessa ungdomar, trots sin livssituation, kunna hållas ansvariga för sina handlingar?
Foto: AP
Ungdomar som åker till krigshärdar för att slåss, mörda och terrorisera. Alltför ofta förklaras dessa ungdomars val med utanförskap, bristande integration och fattigdom. Men nog borde dessa ungdomar, trots sin livssituation, kunna hållas ansvariga för sina handlingar?

KOLUMNISTER

Äntligen sjunger år 2014 på sista refrängen. Året när förenklade förklaringar slog komplexa argument, känslor övervann det sunda förnuftet. Ur många perspektiv går vi in i ett nytt år med mer låsta positioner. De som ville bryta blockpolitiken har snarare bidragit till att cementera den ytterligare. Sällan har likheterna, men också olikheterna, varit så slående på en och samma gång.
Det ställer högre krav på oss alla; på journalister, politiker, men också på den som utnyttjar sina demokratiska rättigheter, och skyldigheter, att tänka efter före. Vi har alla ett ansvar för vilken bild av verkligheten vi upphöjer till verklighet.

Under året har det blivit uppenbart att det finns en föreställning om att enbart vissa människor – med trovärdighet – kan hävda vissa saker.

I denna världsbild handlar mångfald inte om åsikter och värderingar utan om kön och etnicitet. Ur samma idé springer uppfattningen om att vissa människor alltid är offer, andra förövare. Det individuella ansvaret för livsvalen sätts på undantag, din bakgrund är viktigare än ditt agerande och din slutdestination.
Låt mig ta ett konkret exempel. Ungdomar som åker till krigshärdar för att slåss, mörda och terrorisera. Alltför ofta förklaras dessa ungdomars val med utanförskap, bristande integration och fattigdom. Men nog borde dessa ungdomar, trots sin livssituation, kunna hållas ansvariga för sina handlingar? Eller har den som kommer från goda förhållanden ett större ansvar?

Är det handlingarna eller vår bakgrund som definierar oss som människor?
Jag är övertygad om att det knappast varken är etnicitet, kön eller socioekonomisk bakgrund som avgör en människas moral. Att skilja gott från ont, att inte skada sin nästa, är ett val som alla människor kan göra. De som väljer det onda ska aldrig urskuldas med sin bakgrund. Varje gång det sker, i all välmening sannolikt, bekräftas de mörka krafternas utgångspunkt om att vissa människor, grupper eller folk är predestinerade att agera på ett visst sätt.

Låt år 2015 vara startskottet för en ny era där varje individ mäts utifrån en meritokratisk måttstock. Det är rättvisa på riktigt.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN