Juristerna ska inte göra Migrationsverkets jobb

KOLUMNISTER

Jo, jag vet. Det för­modligen minst tack­samma en kolumnist kan ägna sig åt i dessa tider är att påpeka att rättssäkerheten även måste ­omfatta asylsökande.

Men då grundläggande rättstatliga principer undergrävs och eftersom världen ändå inte behöver ett femtio­elfte inlägg om huruvida det existerar exklusiva svenska värderingar eller ej vill jag trots allt göra ett ­försök.

Migrationsverket upp­rättade den 4 juli en ­skrivelse innehållande nya rutiner som ska förkorta ­tiden som asylsökande får vänta på sitt beslut.

Att myndigheten vill förändra sitt arbetssätt är inget att bråka om. Tvärtom. ­Under hösten förra året kom tio ­tusen flyktingar i veckan och tjänstemännen kunde inte avgöra asylärenden i samma takt som nya ansökningar gjordes. Högarna växte och handläggarna gick till slut på knäna.

De nya krav som ställs på de offentliga biträden som ska tillvarata de nyanländas intressen är emellertid ­synnerligen problematiska.

Migrationsverket ålägger nu advokaterna att träffa sin klient och upprätta en inlaga innan utredningen inleds. En inlaga som ska innehålla samtliga grunder och yrkanden i ansökan samt personlig information om den ­sökande.

I en civilisation värd ­namnet ligger advokatens lojalitet hos klienten. En vedertagen idé i hela den demokratiska världen är att han eller hon ska stå fri gentemot domstolar och myndigheter.

Juristen ska med andra ord inte behöva göra viktiga ­ delar av det jobb som är ­Migrationsverkets uppdrag.

Hur kommer en människa som kanske har flytt krig och förföljelse att uppleva advokatens roll?

Det kan mycket väl framstå som att den som är satt att ta tillvara hennes intressen i själva verket går ­myndighetens ärenden.

Mest anmärkningsvärt är kravet på att det offentliga biträdet ska reda ut den asylsökandes resa till ­Sverige. Det kan innebära att fallet blir ett Dublin-ärende och att personen skickas till det land i ­Europa som den först kom till.

Det krävs troligen nya ­rutiner för att klara den ­rådande situationen.

Men att tvinga en advokat att arbeta på ett ­sådant sätt att det kan skada klienten är inte värdigt ett land som gör ­anspråk på att ­vara anständigt.

ARTIKELN HANDLAR OM