Vakterna kan ha gjort sig skyldiga till brott

KOLUMNISTER

”Laglydig och lämplig för uppdraget”.

Rasistiska vakter som skryter om hur de använder våld upp­fyller sannerligen inte polisens krav.

Aftonbladet har under två ­dagar avslöjat hur 24 vakter på tre välkända nattklubbar i Malmö i en sluten Facebookgrupp ägnat sig åt rasistiskt hån av ­gäster och visat påtaglig förtjusning i våld.

”Nils neger är vaccinerad, ­bojad och paketerad”, skriver en vakt efter ett ingripande. En ­annan skryter om ett gripande av en ung man och ­publicerar dessutom en bild då denne ligger nedtryckt på golvet och vaktchefen berömmer en kollega som har varit ”skoningslös” med batongen mot en ­person som har ett arabiskt namn.

Över 50 gäster har hängts ut. Namn, bild och nedsättande kommentarer.

På Facebooksidan hos en av nattklubbarna har det dess­utom publicerats en hel del vittnesmål om rasism och hur människor med mörk hudfärg inte har släppts in trots att de varit nyktra. Polis­anmälningar har gjorts.

Jag antar att det inte finns ­någon anledning att förvånas. Rasistiska och våldsamma krogvakter är inget nytt fenomen. Redan för 20 år sedan skickade Aftonbladet ut svarta personer för att testa om de blev insläppta på Stockholms krogar. Att de nekades inträde var inte ovanligt.

Krögare och chefer för vaktbolag lovade bot och bättring, men snart var allt som vanligt. Business as usual.

Vakterna i Malmö kan mycket väl ha gjort sig skyldiga till brott. Att respektera tystnadsplikten, om vad som händer under arbetspassen, tycks det vara lite si och så med. Olaga diskriminering, olaga tvång, tjänstefel och misshandel är andra möjliga rubriceringar.

Hur reagerar då de ansvariga då Aftonbladets ­reportrar ber om kommentarer?

”Onödigt” och ”dumt”, säger vaktchefen. Ja, det är det minsta man kan säga. Och frågan är hur trovärdig denna plötsliga insiktsfullhet är. Facebookgruppen har funnits i över två år och stängdes först då journalister fick upp ögonen för den.

Många av dessa vakter är ­anställda av Securitas, som nu har inlett en internutredning. Det är utmärkt. Men inte tillräckligt.

Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som utbildar, förordnar och sköter till­synen av dem.

Det betyder att dessa vakter har vissa polisiära befogenheter. De får omhänderta ­berusade personer och personer som stör ordningen.

Ordningsvakterna har därigenom mer makt än väktare, som inte har större rätt att ingripa mot människor än vilken ingenjör eller barnsköterska som helst. Väktare får bara ­göra så kallade envarsgripanden, det vill säga stoppa en person som har ­begått brott som kan resultera i fängelse och som avslöjas på bar gärning eller är på flyende fot.

I fjol valde polisen att låta även tre auktoriserade utbildningsföretag att genomföra grundutbildning för blivande ordningsvakter. Men fortfarande måste den som genomgått en sådan kurs genomgå ett prov hos Polismyndigheten innan förordnande kan utfärdas.

Kraven som ska vara uppfyllda för att få bli ordningsvakt har dock inte förändrats. Man ska kunna tala och skriva svenska, ha fyllt 20 och inte dömts för brott de senaste fem åren.

Det går att återkalla förordnandet för vakter som inte sköter sig. Polisen i Malmö har all anledning att titta närmare på de avslöjade vakterna. Deras beteende har helt enkelt inte varit acceptabelt.