Därför får han det strängaste straffet

Våldet som Martin Jonsson utsatte Lotta för var inte tillräckligt för livstids fängelse.

Att det ändå blev lagens strängaste straff beror på att Solna tingsrätt anser att samhället måste skydda sig mot honom.

Mord är den grövsta kriminalitet en människa kan göra sig skyldig till, men lagen graderar även detta brott.

Så måste det vara: att tortera ihjäl en människa under dagar är värre än att sätta en kula i bakhuvudet på en person som inte hinner reagera innan livet är över. Och att döda tre personer är värre än att döda en.

En annan aspekt som juridiken tar hänsyn till är graden av uppsåt. Det är värre om avsikten är att personen ska dö än om mördaren varit likgiltig inför konsekvenserna.

Likgiltighet är den nedre gränsen för uppsåt i paragrafernas värld. Juristerna plockar fram det begreppet om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen, likgiltig inför följden.

Det är för ett brott av detta slag som Martin Jonsson döms. Han förstod eller borde ha förstått vad konsekvenserna av den besinningslösa misshandeln av Lotta kunde leda till. Ändå fortsatte han att slå.

Förmildrande omständigheter finner inte Solna tingsrätt.  Att han var påverkad av alkohol och droger hör inte hit. Högsta domstolen har tidigare konstaterat att självförvållat rus inte innebär att brottet ska bedömas mildare.

Hur är det då med samtalet till 112? Jonsson själv har vädjat om att domstolen skulle ta intryck av att han slog larm då han förstod hur allvarligt skadad Lotta var.

Ja, konstaterar tingsrätten, det kan ha varit i desperation han lyfte mobilen. Han kanske hoppades på vård kunnat rädda henne. Men det kan lika gärna ha varit kalkylerat, en förhoppning om att samtalet skulle ge honom ett lindrigare straff.

Försvårande omständigheter har dock domstolen inga problem att hitta. Allvarligast är mannens fysiska överlägsenhet. 130 kilo mot Lottas 60. Hon var chanslös.

Men det räcker inte för livstid, konstaterar tingsrätten. Det straffet är förbehållet de grövsta morden och dit hör inte de som sker av likgiltighet.

Till saken hör dock även Martin Jonssons tidigare brottslighet. Sida upp och sida ner i belastningsregistret med domar för våld. En man fick synen nästan förstörd. En annan man avled av sina skador någon månad efter att Jonsson dömdes till åtta års fängelse för grov misshandel.

Han har även dömts för grov kvinnofridskränkning och de brott han nu fälls för är riktade mot ytterligare en kvinna än Lotta.

Om Jonsson dömts till låt oss säga 18 års fängelse så hade han med all sannolikhet varit fri efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet.

Efter att ha gått igenom brottsregistret konstaterar domstolen att det är "tydligt att om Martin Jonsson ska släppas ut i samhället igen så krävs att det finns en möjlighet att göra någon form av riskbedömning.

Det är bland annat just en riskbedömning som görs då domstol prövar om livstid ska omvandlas till tidsbestämt straff.

Solna tingsrätt anser att denna säkerhetsventil behövs i detta fall. Det är en något ovanlig dom, men ett klokt resonemang.

Jag tror att de flesta håller med om att vi behöver skyddas mot människor som Martin Jonsson.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM