Mejla

Oisín Cantwell

Oacceptabelt att högerextremist hjälper flyktingar

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Jessica Ohlson är både flyktingjurist och partisekreterare för den högerextrema sekten Alternativ för Sverige.

Kombinationen är oacceptabel.

Alternativ för Sverige är ett parti som grundades av personer som utmärkte sig med så rasistiska åsikter att de uteslöts ur Sverigedemokraterna.

Bland partiets politiska förslag återfinns bland annat inrättandet av en ny myndighet vars enda uppgift är att se till att utlänningar slängs ut ur landet . Dessutom ska alla uppehållstillstånd som beviljats på denna sida millennieskiftet omprövas, då det mest är terrorister, ondsinta muslimer och "ordningsstörande invandrare" som har sökt sig till Sverige.

Jessica Ohlson är partisekreterare för högerextrema Alternativ för Sverige.
Jessica Ohlson är partisekreterare för högerextrema Alternativ för Sverige.

Förslag som är för extrema för väljarna – partiet fick tre promille av rösterna i valet förra söndagen – och således inte mycket att orda om.

Men nu är det så att AFS:s partisekretare är juristen Jessica Ohlson, som samtidigt med sitt politiska engagemang fått i uppdrag av Migrationsverket att företräda asylsökande.

Hon har enligt Sveriges Radio Sörmland varit ombud för 27 ensamkommande ungdomar, varav hälften har fått avslag på asylansökan i första instans.

Dessa dubbla roller väcker onekligen frågor. Ohlson är visserligen inte advokat, men hon är anställd av en advokatbyrå och har således en arbetsgivare som lyder under Advokatsamfundets regler om god advokatsed, ramverket för skråets yrkesetik.

En grundsten i dessa regler är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

Det går att fråga sig om en person som i sociala medier propagerar för att alla syrier som de senaste åren har kommit till Sverige ska resa hem, för att bara ta ett exempel från Ohlsons vidlyftiga Facebookflöde, kommer att göra sitt bästa då en ung afghan står inför ett livsavgörande beslut.

De etiska reglerna stipulerar även att advokaten inte ska ta uppdrag om han eller hon har ett egenintresse som går stick i stäv mot klientens bästa. Det är ingen djärv gissning att Ohlson inte ligger sömnlös då hon förlorar ett asylmål.

Migrationsverket borde inte anlita politiker som så fundamentalt vill skriva om Sveriges utlänningslag i asylmål. Det offentliga ombudets roll i processen är central och dess engagemang kan vara av avgörande betydelse för utgången.

Och det får inte finnas några tveksamheter om att människor som befinner sig i en oerhört utsatt situation får en rättssäker prövning. De 13 ungdomar som har fått avslag med högerextremisten Jessica Ohlson vid sin sida borde få en ny chans i första instans.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

LÄS VIDARE

Valresultatet klart – L knep sista mandatet

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Jessica Ohlson

Alternativ för Sverige

Sverigedemokraterna

Sörmland