Rädslan för dåliga pensioner och klimatet ökar kraftigt

1 av 2
KOLUMNISTER

Segregation, våld och brister i vården. Det är det som oroar oss mest, enligt Aftonbladet/Inizio.

Mest ökar rädslan för klimatförstöring och dåliga pensioner.

Vi lever i en orolig tid med flera djupa internationella konflikter och krig. Här hemma ökar våldsbrotten, förra året sköts 43 personer ihjäl i gängrelaterad brottslighet. Över ett hundratal skadades.

Därför är det inte konstigt att åtta av tio personer oroar sig för segregationen och för våldet. När vårdköerna växer och föderskor skickas till Finland är det inte heller anmärkningsvärt att många är rädda för att vården inte ska fungera.

Minst sju av tio ängslas över att skolan inte fungerar, för konflikter i omvärlden, för miljöförstöring och för flyktingsituationen. Det är de fyra frågor som svenska folket är näst mest rädda för.

Det vi ängslas mest över sammanfaller med de frågor som väljarna anser är de viktigaste politiska frågorna just nu; sjukvården, invandring och integration och lag och ordning. De kommer alla att ventileras under det kommande valåret.

Precis som i den förra mätningen i samma ämne, som gjordes i november 2016, är vi mer rädda för olika tendenser i samhället än för att vi själva ska drabbas av något jobbigt. Det är ganska få som tror att det kommer att inträffa.

Bara 18 procent är rädda för att bli arbetslösa, 26 procent ängslas för ensamhet och 34 procent oroar sig för att de ska sakna pengar för en oväntad utgift. Det är nivåer som ligger långt under dem som oroar sig för våld, segregation och vård.

Jämfört med den förra undersökningen ökar rädslan mest för miljöförstöringen, för att pensionen inte ska räcka och för främlingsfientlighet.

Exakt vad som ligger bakom den ökade oron för miljöförstöringen är oklart. Men det kan vara att Donald Trump och USA dragit sig ur det globala klimatavtalet och för de många översvämningar som drabbat Europa under det senaste året.

Oron för dåliga pensioner är enklare att förklara. Många debattörer, bland dem förre statsministern Göran Persson (S), har påpekat att premierna måste höjas eftersom medellivslängden ökar. Annars får vi allt mindre andel av vår slutlön i pension.

Oron minskar mest för att en ekonomisk kris, för krig och för att det inte ska byggas tillräckligt med bostäder.

Det är fullt logiskt. Vi är på toppen av en högkonjunktur, om det är någon gång man inte ska oroa sig för en ekonomisk kris så är det nu. Den ryska katt- och råttaleken precis utanför svenskt luftrum har, åtminstone tillfälligt, upphört. Och bostadsbyggandet är högre än på mycket, mycket länge.

I riksdagens partiledaredebatt i januari nämndes ordet oro 19 gånger, trygg vid 33 tillfällen, otrygg sju gångar och trygghet vid 21 tillfällen. De har fattat det där med att väljarna oroar sig.

Det här oroar sig svenskarna över:

Därför ökar antalet brott i Sverige 00:43

Andel som oroar sig för en viss fråga. Jämförelsen gäller förra mätningen som gjordes i november 2016.

Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. 5 428 personer över 16 år intervjuades via webben mellan 10 och 24 januari 2018.

Frågan som ställdes var: Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever du följande inför framtiden?

Segregation i samhället

Våldet i samhället

Att vården inte fungerar

Att skolan inte fungerar

Konflikter i omvärlden

Miljöförstöring

Flyktingsituationen

Främlingsfientlighet

Ökade ekonomiska klyftor i samhället

Att det inte finns tillräckligt med bostäder

Att inte få en tillräckligt stor pension

Att något ska hända min/mina föräldrar

Ekonomisk kris

Allvarlig sjukdom

Att bli utsatt för brott

Krig

Att sakna pengar vid en oväntad utgift

Ensamhet

Arbetslöshet

Skalan var följande:

Mycket oroande

Ganska oroande

Inte särskilt oroande

Inte alls oroande

Tveksam, vet ej

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

avLena Mellin