Antalet främlingsfientliga domare kommer att öka starkt

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ännu fler nämndemannaskandaler och hopplösa domar.

Sverigedemokraternas framgångar i valet kommer inte att passera obemärkt.

Systemet med politiskt tillsatta hobbydomare är uppbyggt på så vis att partierna tilldelas platser efter resultaten i kommun- och landstingsvalen.

Även om SD inte ökade lika mycket i valet som partiet hoppades och som många spådde är högerpopulismens senaste framgång odiskutabel.

Efter valet 2014 mer än fördubblade SD antalet mandat i kommunerna runt om i landet till sammanlagt 1 324. Nu ökar antalet till 1 804, enligt valmyndighetens preliminära beräkning.

Detta kommer på sikt att få betydelse i landets tingsrätter. Jag skriver på sikt, eftersom det är först i februari 2019 som domstolarna ska begära det antal nämndemän de behöver.

Sedan väljer kommunfullmäktige nämndemän för tingsrätterna (medan landstingsfullmäktige gör det för hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt.)

Det går inte att bestämma en exakt siffra för hur många amatördomare som kommer att väljas för varje parti. Men att vi även i framtiden kommer att se rubriker om hur människor med makt att döma oss till livstids fängelse sagt det ena och det andra om muslimer eller romer är med andra ord ingen djärv gissning.

Eländet tycks dessvärre få genomslag i dömandet. En studie som genomfördes vid Göteborgs universitet för ett par år sedan visade att fällande domar mot män med ”distinkt arabiskt-klingande” namn ökade markant med sverigedemokratiska nämndemän.

Men problemet inskränker sig inte till främlingsfientliga amatördomare. Samma studie visade att fällande domar där kvinnor är offer är vanligare då en vänsterpartist är inblandad i dömandet än annars.

Och en undersökning vid Uppsala universitet visade att kristdemokratiska nämndemän var mer benägna att bevilja asyl än genomsnittet. (Föga överraskande var sannolikheten att en asylsökande skulle få stanna minst då en sverigedemokrat var inblandad).

Det går utan större problem att hitta knasigheter inom samtliga partier. Minns till exempel de två centerpartisterna som hade en agenda och som lyckades få en man friad från åtalet om att misshandlat sin fru eftersom han kom ”från en bra familj” och kvinnans trovärdighet ansågs vara låg då hon gick till polisen i stället för till släkten.

Det låter kanske som att jag anser att vi ska avskaffa nämndemannainstitutet. Så är det inte. Vi ska slå vakt om det.

Alltsedan medeltiden har nämndemän medverkat på olika sätt i den dömande verksamheten i häradsrätterna på landsbygden i Sverige. Systemet bygger på en tanke som är lika viktig i dag som förr, nämligen att allmänheten ska ha insyn i och inflytande över dömandet. Ett inflytande som bidrar till att upprätthålla befolkningens förtroende för rättskipningen.

De flesta nämndemännen gör ett utmärkt jobb. Men det politiska tillsättandet av dem är förfärligt. Ett rättsystem kan inte vila på annan grund än löftet om en rättvis rättegång. Domen ska avgöras av bevisningens kvalitet och inte påverkas av domarens ideologiska preferenser.

Men det är inte sannolikt att förändring kommer att ske. Utredningar har presenterat utmärkta förslag på hur rekryteringen ska kunna breddas till kretsar bortom politiken. Förslag som har slängts i papperskorgen.

Så länge partierna behöver reträttposter för medlemmar som inte duger till mycket annat kommer de inte att släppa sitt monopol.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM