Metoo-männen måste få prata, stäng av om du inte orkar höra

Män som tar sig rätten att prata anses patetiska, nästan lite omanliga, vilket plötsligt blir ett paradoxalt karaktärsfel – pallar de inte det här? Vad är vi så rädda för? En rättsstat måste orka härbärgera allas sidor av saken.

Läs Åsa Linderborgs kolumn – för dig med

Ämnen i artikeln