Mejla

Wolfgang Hansson

Varför så upprörda över vaccinpass?

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Jag är gammal nog för att minnas de gula vaccinationshäftena från förr.

Utan rätt stämplar var många länders gränser stängda.

Därför har jag har lite svårt att förstå upprördheten över vaccinationspass för att motverka coronapandemin.

Vitsen med att vaccinera världens befolkning mot covid-19 är att få stopp på sjukdomen och förhoppningsvis utrota viruset. För att det ska fungera måste en stor del av världens befolkning ta något av de coronavacciner som finns. Det var genom en massvaccinationskampanj som världen lyckades utrota den dödliga sjukdomen smittkoppor.

Om en avsevärd del av världens befolkning avstår från att vaccinera sig så hotas möjligheten att skapa ett kollektivt skydd mot covid-19.

Israel har redan infört ett vaccinpass. På EU:s digitala toppmöte i går diskuterades att införa ett EU-gemensamt vaccinpass med syfte att göra det säkrare att resa i sommar. Ett vaccinationspass ger en garanti för att de som anländer till ett land inte insjuknar i covid-19 och sannolikt inte för smittan vidare (även om detta inte är helt utrett än).

Men kritik börjar redan höras. Det talas om risken för att skapa ett A- och B-lag. Om ojämlikhet. De pratas om risken för den personliga integriteten ifall vaccinationspassen ska finnas digitalt och om risken för förfalskningar. Det sägs att vaccinpass är ett sätt att tvinga de som inte vill att ändå ta vaccinet.

Jag har lite svårt att förstå mycket av kritiken.

Medborgarna i världens demokratiska länder har just upplevt ett år då många av deras grundläggande fri- och rättigheter satts ur spel. Många länder har infört förbud för människor att röra sig fritt. Demonstrationer med fler än ett fåtal deltagare har bannlysts. Gränser har stängts. Folk har hindrats från att resa till sina arbeten.

Saknar motstycke

Dessa restriktioner har inte införts av illasinnade ledare som vill bli envåldshärskare utan av regeringar som ser som sin plikt att skydda befolkningen från en ny, svår och i vissa fall dödlig sjukdom som hotar att resultera i att sjukvården kollapsar.

Men likväl är det inskränkningar av grundlagsstadgade rättigheter som saknar motstycke i modern tid.

Alla vill så snart som möjligt lämna detta nödtillstånd och återgå till någon form av normalitet. Vårt enda vapen för att uppnå detta är vaccinering.

I de flesta länder är det ett fritt val att vaccinera sig men ur samhällets synpunkt är det givetvis önskvärt att så många som möjligt gör det. Experterna är oense även i denna fråga men först när någonstans mellan 70-80 procent av världens befolkning är vaccinerad så uppnår vi någon form av flockimmunitet.

Om ett vaccinpass kan uppmuntra fler att vaccinera sig ser jag inget fel i det. Hittills har vaccinerna inte visat sig ha några allvarliga biverkningar.

I Israel har man gått ett steg längre. Där är vaccinpasset inte bara en biljett till att resa utan även till att kunna gå på gym, restauranger och synagogor. De som vaccinerat sig får större rörelsefrihet än de som vägrar ta vaccinet.

Det kan bli samma sak här.

Ett sånt system kräver att ingen nekas vaccin. Att alla som vill måste kunna vaccinera sig snabbt och kostnadsfritt.

Eviga lockdowns

Den här uppdelningen är givetvis inte oproblematisk men om våra samhällen ska kunna öppna upp måste en stor majoritet av befolkningen vaccinera sig. Annars kommer vi att få leva med upprepade lockdowns och hårda restriktioner i åratal framöver.

Jag behöver inte rota länge i min byrålåda för att hitta de gula internationella vaccinationshäftena som förr (kanske än?) utfärdades av WHO, världshälsoorganisationen. Där finns alla vaccinationer noga noterade sedan mitten av 70-talet då jag började resa utomlands.

De flesta tog jag för min egen säkerhet men ett antal av dem var obligatoriska för att bli insläppt i vissa länder. Gula febern var ett sådant vaccin. Vissa länder krävde bevis på koleravaccin. Utan det blev man inte insläppt. Det kändes inte som någon inskränkning i min personliga frihet eller integritet.

Ville man resa var man tvungen att vaccinera sig. De gula häftena var lika viktiga som passet.

I nuläget har många länder stängt sina gränser. Den som reser måste sitta i karantän i veckor eller kunna visa upp ett färskt negativt coronatest. Ett vaccinationsintyg bidrar till öppnare gränser.

Men när de införs bör man noga tänka igenom hur det ska användas, hur integriteten kan skyddas och förfalskningar motverkas.

Men jag ser de inskränkningar som redan gjorts i våra personliga friheter som ett större hot än krav på intyg att man är vaccinerad mot covid-19.

 

Publisert:

LÄS VIDARE