Att kroppen identifierats är ett avgörande framsteg

KOLUMNISTER

Att den kropp som har hittats i vattnet tillhör Kim Wall är viktigt framsteg i utredningen.

Peter Madsen blir nu av allt att döma misstänkt för mord.

Misstankar som dock än så länge är långt ifrån tillräckliga för fällande dom.

Visserligen finns det i såväl Danmark som Sverige exempel på att det har gått att fälla personer för mord trots att kroppen aldrig återfunnits och att det därför inte har gått att fastställa en dödsorsak.

Men i de fallen har omständigheterna i övrigt varit så komprometterande för den misstänkte att det inte råder rimligt tvivel om att det grövsta tänkbara brottet har begåtts.

Peter Madsen hävdar att det var en olyckshändelse som ledde till att Kim Wall dog ombord på ubåten och att han valde att "begrava henne i havet".

Att på detta vis ta på sig uppdraget som begravningsförrättare är onekligen udda, men hur knasig hans berättelse än är så hade det utan kropp kunnat bli svårt att motbevisa den vid den rättegång som förr eller senare ska genomföras.

I morse bekräftade dock polisen att den torso som hittades i Öresund i måndags tillhör den svenska journalisten.

Därmed kommer utredningen i ett helt nytt läge.

Madsen, fram tills nu misstänkt för "vållande till annans död under försvårande omständigheter", kommer troligen redan i dag att delges misstanke om mord.

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att kroppsfynden inte nödvändigtvis innebär att en rättsläkare kommer kunna dra slutsatser om hur kvinnan dog.

Det kan mycket väl visa sig att ytterligare fynd behövs för att utredarna ska få svar på denna eventuellt avgörande fråga.

Den rättsmedicinska undersökningen kommer att bli mycket viktig. Teknisk bevisning som bevisar uppsåtligt dödande lär behövas, då vittnen saknas.

Vi är med andra ord än så länge långt ifrån fällande dom för mord.

Men Madsen har trots att oklarheter ännu återstår onekligen ett och annat att förklara. Polisen har offentliggjort att kroppsdelar har skurits av, de har med andra ord inte lossnat på grund av att exempelvis kroppen legat länge i vattnet.

Om nu Kim Wall dog av en olyckshändelse, varför stycka kroppen och sänka den i havet?

Vid dagens presskonferens i Köpenhamn avslöjade polisen ytterligare detaljer. Blodspår i ubåten. Metallföremål fastsatt på torson, av allt att döma för att sänka den.

Gynnsamt för utredarna är dessutom att Madsen tycks berätta. Han har redan trasslat in sig, gått från att hävda att han släppte av Wall i land till att medge att hon dog ombord och att han sedan dumpade henne i Öresund, och kommer efter att identiteten på kroppen nu fastställts troligen att i kommande förhör komplettera sin berättelse med nya detaljer.

Att han med avsikt sänkte ubåten är även det en besvärande omständighet.

Och vad som nu än kan tänkas ha hänt den svenska journalisten behöver polisen knappast bekymra sig för ett av de vanligaste problemen i en mordutredning:

Att utesluta eventuella andra gärningsmän.

ARTIKELN HANDLAR OM