Mejla

Eric Rosén

Uppdrag gransknings reportage har stora brister

Publicerad:
Uppdaterad:

Att ”Uppdrag granskning” intervjuar överläkaren Inti Peredo är utmärkt – men reportaget har stora brister.

Aftonbladets biträdande redaktör Eric Rosén skriver om en mediekritik som förbiser avgörande delar.

Stillbild från ”Uppdrag Granskning”.
Foto: SVT
Stillbild från ”Uppdrag Granskning”.

”Uppdrag granskning” har i det program som sändes onsdagen den 6 november gjort en granskning där de bland annat synar publiceringar som Aftonbladet, DN, SvD, SVT, SR, TT, Dagens Medicin och andra gjort om antisemitismanklagelser på Karolinska. 

Det är inget fel på initiativet som sådant. Men resultatet har omfattande brister. 

Den som ser programmet får intrycket av att endast en person, en judisk läkare, har förmedlat bilden av antisemitism och trakasserier. Men flera olika källor har i kontakt med Aftonbladet bekräftat att det förekommit antisemitiska kommentarer på kliniken. Totalt har vi pratat med tolv olika källor, personer med god insyn i verksamheten.

Aftonbladet har dessutom gjort ett 30-tal olika begäran om allmän handling till Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet.

Det har gjort att vi tagit del av över 60 dokument, som ofta innehåller flera sidor eller flera mappar, och rör allt från mejlloggar till mejlkonversationer och handlingar, i vår strävan att kartlägga vad som hänt i ärendet både historiskt samt här och nu.

Sjukhuset har löpande fått frågor från oss och haft möjligheten att kommentera, dementera, bekräfta eller ge en annan bild av situationen.

I programmet säger en av läkarna på kliniken att han och hans kollegor i Aftonbladet “pekas ut som antisemitiska medlöpare”. Det är helt enkelt inte sant. Däremot har vi skrivit om medarbetarenkäter på sjukhuset som visat att var tredje läkare upplevt trakasserier på kliniken där de berörda arbetar. Lika många har uppgett att de upplevt kränkande särbehandling och mobbning av en chef eller arbetskamrat. I de skriftliga handlingar vi fått tillgång till hittar vi också en incident där två kollegor hamnat i handgemäng mitt under en pågående operation, med en nedsövd patient på operationsbordet. Detta har vi rapporterat om i vår granskning.

Journalisten och debattören Göran Rosenberg medverkar i programmet och kommenterar de bilder som den utpekade överläkaren Inti Peredo har delat på Facebook, och som beskrivits som antisemitiska. Rosenberg slår snabbt fast att tre av bilderna inte är antisemitiska och att en fjärde är “problematisk” men tycker att man ska vara “överseende” med den. Han slår sedan fast att journalistiken inte gjort sitt jobb, att den “sviker”.

Aftonbladet har dock i relation till bilderna gjort ett mer gediget jobb än att bara fråga Göran Rosenberg.

Vi har redovisat inte bara hur Simon Wiesenthal-centret bedömer bilderna, utan också skrivit om hur Forum för levande historia och Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA) ser på bilderna.

Deras uppfattning skiljer sig tydligt från Rosenbergs. 

Uppdrag granskning förmedlar också bilden av en sjukhusledning som nervöst och ängsligt agerat på reflex så snart de utsätts för kritik. Vad de inte berättar är att en central punkt i de artiklar som Aftonbladet och andra medier har publicerat är hur ansvariga på sjukhuset och inom Läkarföreningen länge undvikit att ta tag i de problem som finns.

Programmet åstadkommer en verkligt viktig sak. De intervjuar Inti Peredo, överläkaren som har anklagats för trakasserier och antisemitism. Han har inte med egna ord gett sin version tidigare och det är väldigt bra att han nu ställer upp på en intervju med Sveriges Television. 

Vi hade önskat att vi kunde ha fått intervjua honom tidigare, men Peredo har aldrig gett några intervjuer eller svar. Inte en enda kommentar, trots att vi sökt honom ett stort antal gånger.

Varför Inti Peredo under ett års tid undvikit att svara på alla mediers frågor är dock inget som Uppdrag granskning frågar Peredo om när han äntligen ställer upp på en intervju. Något som hade varit önskvärt i och med att Uppdrag granskning säger sig “gå till botten med historien”. 

Avslutningsvis: Varken Inti Peredo eller någon annan har hört av sig till Aftonbladet och begärt rättelse av någon uppgift.

Av: Eric Rosén

Publicerad:

LÄS VIDARE