Wolfgang Hansson

Förbifart Stockholm är ett fiasko som stinker Hallandsåsen lång väg

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4 som till stora delar byggs i tunnel.
Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4 som till stora delar byggs i tunnel.

Gårdagens nyhet att Förbifart Stockholm blir kraftigt försenad och dyrare än beräknat var egentligen ingen nyhet. Det var alltid bara en fråga om när, inte om.

Därför rycker de flesta bara trött på axlarna när ord som fiasko och skandal borde användas.

Det stinker Hallandsåsen om Förbifarten.

Är det inkompetens, önsketänkande eller fusk som ligger bakom att nästan alla stora infrastrukturprojekt i Sverige och utomlands alltid blir mycket dyrare än vad som först sagts och alltid tar längre tid att slutföra? Eller en kombination av alla tre?

Förbifartsbygget följer ett mönster för stora byggprojekt.

Trafikverket, många politiker och givetvis byggherrarna har en sak gemensamt. De älskar stora projekt som kan sätta dem på kartan. Men för att de här projekten ska bli verklighet så får de inte framstå som för dyra eller för komplicerade.

Därför är kalkylerna som politikerna ska ta ställning till nästan utan undantag utslag av önsketänkande. Allting förutsätts fungera friktionsfritt, inga oförutsedda svårigheter misstänks uppkomma.

Verkligheten blir nästan alltid en annan.

Men då spelar alla jätteförvånade. Som nu projektledaren för Förbifart Stockholm som i intervjuer säger att nej, det här hade man absolut inte kunnat förutse. Och inget hade kunnat göras annorlunda.

Förbifarten – som ska leda trafik runt huvudstaden och avlasta Essingeleden – var tänkt att ta tio år att bygga. Nu är beskedet plötsligt att det tar 14 år. Det är ingen liten försening. Om Förbifarten är så viktig för Stockholms trafiksituation som påstås så innebär det enorma fördyringar för samhället när det gäller framkomlighet och transporter.

Kostnad för skattebetalarna

Bara fördyringen av själva bygget beräknas till dryga tre miljarder kronor. Det är hälften av kostnaden för att ta bort värnskatten.

Utvecklingen av projektet bör kallas för vad det är. Ett fiasko och en skandal.

Först ger Trafikverket en stor del av tunnelentreprenaden till ett italienskt företag som allvarligt försummar arbetsmiljön, snabbt hamnar långt efter tidtabellen och dessutom enligt Trafikverket använder felaktiga bultar för att säkra berget efter sprängningarna.

Ursäkta en fråga; hur kan ett sådant företag ens komma ifråga för en så viktig entreprenad? Tar Trafikverket inga referenser?

Italienarna har stämt Trafikverket i italiensk domstol på 800 miljoner kronor för kontraktsbrott. Hur många miljoner kommer det att kosta de svenska skattebetalarna bara i advokatarvoden?

Projektchefen Johan Brantmark förklarar i en intervju i Dagens Nyheter att Trafikverket nu i arbetet med att hitta en ny entreprenör ska lägga större vikt vid entreprenörens förmåga att genomföra och resurssätta arbetet i stället för att bara titta på lägsta pris.

Man baxnar och häpnar inför denna information.

Det borde väl vara en självklarhet redan från start att välja en entreprenör som man bedömer kan göra det bästa jobbet och inte enbart titta på prislappen?

Säkerhetsrisk

Här finns en annan bov i dramat. Det statliga upphandlingssystemet och dess regler som lägger störst vikt vid priset. Regler som tillkommit för att minska risken för korruption men vid många tillfällen visat sig utgöra en stor säkerhetsrisk för samhället. Nyligen tog viktig sjukvårdsutrustning slut och mängder av operationer fick ställas in därför att ett antal landsting bytt leverantör och gett uppdraget till en firma som inte klarade av jobbet. Med motiveringen att de var billigast.

Trafikverket dammar också av en annan klassiker i sina bortförklaringar. ”Berggrunden är mycket svårare att ta sig igenom än vi trott”. Känns det igen?

För mig ringer varningsklockorna på högsta volym. Precis detta var ett av de stora problemen när bygget av en järnvägstunnel under Hallandsåsen försenades kraftigt. Har Trafikverket inte lärt sig någonting? Gör man inte provborrningar innan man sätter igång ett gigantiskt projekt som Förbifart Stockholm?

Monumental inkompetens

Tunneln genom Hallandsåsen skulle ha tagit fem år att bygga. När den invigdes 2013 hade det gått 21 år. Den skulle ha kostat under miljarden. Slutnotan blev 10,5 miljarder.

Tyvärr är Trafikverket inte ensamma om att uppvisa monumental inkompetens. Se på bygget av sjukhuset Nya Karolinska. En skandal i megaformat.

Enda trösten är att Sverige inte är ensamt om att klanta sig. Den nya storflygplatsen i Berlin stod i princip färdig 2012 men går fortfarande inte att använda. Kostnaden har fyrdubblats. Den ska invigas nästa år. Kanske.

Publisert:

LÄS VIDARE