Mejla

Herman Lindqvist

Ska Sverige leta bössor på Blocket?

Försvar - i en vecka. Dagens svenska insatsorganisation består av bara 38 000 soldater. ÖB tror att vi kanske kan försvara oss i en vecka.

Försvar - i en vecka. Dagens svenska insatsorganisation består av bara 38 000 soldater. ÖB tror att vi kanske kan försvara oss i en vecka.

KOLUMNISTER

Den politiska och militära spänningen ökar i Europa. Fullt krig pågår i Ukraina. Tonläget höjs hela tiden mellan Ryssland och EU.

Rysslands grannländer i Baltikum, Finland och Polen har garden uppe, beredda på allt. Sverige, däremot, sänker garden hela tiden.

Vi har inte kommit till historiens mål då inget mer ska hända ... vi har sedan medeltiden haft 121 krig och vi kommer helt säkert att bli indragna i nya krig i framtiden.

Försvaret kostar i dag 1,13 procent av vår BNP, ca 46 miljarder kronor - lite mer än biståndet till fattiga länder. Om de rödgröna vinner valet har Miljöpartiet som mål att skära ner ytterligare 11 miljarder på fyra år. Undra inte på att Estlands president nyligen beskrev Sverige som en säkerhetslucka i Europa.

En gång i tiden var Sverige trotsigt neutralt, vi skulle försvara oss själva, försäkrade vi. På den tiden hade vi såväl värnplikt som en stor vapenindustri. I dag vill majoriteten av befolkningen fortfarande att Sverige ska vara neutralt, fast vi har slopat värnplikten och har den minsta armén sedan Gustav Vasas dagar på 1500-talet, trots att vi i dag har en tio gånger större befolkning att skydda. I dag kan vi kanske försvara oss en vecka, tror ÖB, medan eliten av den svenska armén, som kanske kunde hjälpa till, har varit sysselsatt med att försvara fred och frihet på andra sidan jorden. Däremot har vi fler överstar och generaler än de flesta länder, hela 191 stycken för en insatsorganisation på 38 000 soldater. Finland som har en lika stor insatsstyrka men dessutom 357 000 soldater i reserven har bara 145 överstar och generaler.

Inför såväl första som andra världskrigen rustade Sverige ner. Blåögda vänsterpolitiker menade inför första världskriget att världens arbetare skulle känna sådan solidaritet med varandra att de vägrade gå ut i krig. Då kriget kom hade de inga val.
 

Varningsropen har hörts i Sverige i mer än hundra år. Vid nedrustningen för hundra år sedan var det upptäcktsresande Sven Hedin som varnade högst.

Eftersom han samtidigt stod långt till höger ansågs han närmast rubbad av motståndarna till vänster. Sven Hedin skrev i sin stridsskrift ”Ett varningsrop”: Vi leva som om tanke på krig vore en vidskeplig reminiscens från forna dar, barbariska tider… Salongshjältarna, de eldröda tidningsredaktionernas, folkledarna, bohemen inom konst och litteratur, alla dessa som nu äro så modiga men spårlöst försvinna, då de lukta krut, de skola säga att jag överdriver och söker skrämma bonden till förmån för försvaret… Men hur ser det ut i en erövrad stad? Låt oss tänka oss Stockholm efter striden. Det är slut med mötena på Folkets Hus - där bor en främmande general... Patruller ströva på alla gator. Stadens borgare förbjudas vid dödsstraff att titta ut efter kl 7. Operahuset och Operakällaren ha i en hast inretts till sjukhus - Baren på Rydberg är förvandlad till högvakt. - På Grand Hotel bor idel officerare och i Bolinderska huset är krigsrätten. I Kungsträdgården är en artilleripark uppställd och kanonvagnarna ha kors och tvärs skurit djupa sår i rabatterna. ” Han berättade vidare hur kosackerna skulle vattna sina hästar i Molins fontän och ikoner sättas upp i kyrkorna.

Man kan förstå att samtiden läste detta med fasa, de visste ju att den vittbereste Sven Hedin hade sett sådant i verkligheten.
 

Både vid det första och andra världskrigens utbrott inledde Sverige intensiva förhandlingar för att under brinnande krig köpa krigsfartyg, flyg och artilleri. Nästa gång kanske vi söker bössor och kanoner på Blocket. För att det blir en nästa gång i framtiden är klart. Vi har inte kommit i ”historiens mål” då ingenting mera ska hända. Vi har sedan medeltiden haft 121 krig och vi kommer helt säkert att bli indragna i nya krig i framtiden - men då ska vi försvara oss med Gustav Vasas styrka.

Han hade i alla fall en fördel, han hyrde in utländska legoknektar då det var kris. Sveriges politiker hoppas att NATO ska komma och hjälpa oss om det kniper. Det finns inga garantier. NATO ingriper bara om USA:s och västalliansen intressen är hotade.

NATO kanske inte har råd med fripassagerare, som Sverige, ett land som vill ha NATO-klubbens beskydd, men utan att betala medlemsavgiften.

Större - och billigare

Finland som har mycket större försvar än Sverige, klarar sig med så mycket mindre pengar. Finska försvaret kostar bara ca 26 miljarder per år, medan det svenska kostar minst 46 miljarder.

Soldater - en bristvara

Sedan Sverige avskaffade värnplikten 2009 råder det stor brist på soldater?

Inte ens hälften av den tänkta yrkesarmén på 13 000 man existerar i dag. Det finns heller inte soldater eller materiel att skicka utomlands. Alla våra grannländer har någon form av värnplikt ändå kostar deras försvar mindre än vårt.

Han införde värnplikten

Visste du att det var Karl XIV Johan som införde den första formen av värnplikt i Sverige, enligt mönster från hans hemland Frankrike? Inkallelserna 1810 var oerhört impopulära, mest i Klågerup i Skåne där en blodig revolt ledde till att ett fyrtiotal bondpojkar mejades ner och två ”upprorsmän” avrättades.

Av: 

Herman Lindqvist

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Herman Lindqvist