Mejla

Oisin Cantwell

Inte alls säkert att skolor måste släppa in nazister

Publicerad:
Uppdaterad:

Varför tar så många för givet att skolorna inte kan säga nej till nazister?

Det är allt annat än säkert att Skolverket har tolkat grundlagen rätt.

Ska verkligen judiska elever vara tvungna att lyssna på företrädare för en rörelse som bär ansvaret för det grövsta brott mänskligheten känner, förintelsen?
 

Är det rimligt att muslimska, romska eller homosexuella tonåringar inte har något annat val än att konfronteras med hat i en miljö där de inte ska behöva uppleva rädsla?

Ledarskribenter har rasat, rektorer suckat uppgivet och socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven krävt att lagen ska ändras.

Bakgrunden är att Skolverket har gett sig in i juridiken och kommit fram till att grundlagens bestämmelse om objektivitetsprincipen, reglerad i regeringsformen, tvingar skolan att behandla allt och alla lika.

Detta innebär nu inte att myndigheten har gjort en självständig analys av rättsläget. Den bygger på en omstridd tolkning av bestämmelsen som justitieombudsmannen har gjort i ett antal beslut.
 

Det är möjligt att skolverkets chefsjurist Jonas Nordström hade rätt då han i en debattartikel i Aftonbladet i går hävdade att "för att kunna utesluta ett politiskt parti enbart på grund av dess ideologi krävs en ändring av grundlagen".

Men det är också fullt tänkbart att han har fel. Lagkloka har på twitter ifrågasatt resonemanget och i en debattartikel på sajten Nyheter 24 hävdar Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet, att skolverket har trasslat till det totalt.

Pettersson påpekar att det av förarbeten till lagen framgår att objektivitetsprincipen innebär att myndigheter ska vara sakliga och opartiska. Kvinna, bög eller svart? Likheten inför lagen och myndighetsutövningen gäller alla.

Det är en bestämmelse som uttryckligen reglerar myndigheternas förhållningssätt till enskilda. Relationen till politiska partier är strängt taget en helt annan fråga.
 

Skolverket tycks dessutom ha inbillat sig att regeringsformens 1 kapitel 9 § slår ut andra viktiga principer i lagen. Så är det inte.

Jag är inte säker på att skolbesök av partier som vill avskaffa demokratin är förenlig med till exempel grundlagens skrivning om att "Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden".

Följande portalparagraf i regeringsformen är kanske inte heller kompatibel med fascisters rätt att försöka tuta i våra barn att Sverige skulle bli ett bättre land om en betydande del av populationen skeppades i väg till andra delar av världen:

"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet".

Att ledaren för Sveriges största parti inte accepterar nazister i skolan är mycket bra. Men det är djupt olyckligt att han utan vidare accepterar skolverkets analys. Därmed cementeras en möjligen felaktig tolkning av lagen ytterligare.
 

Vi ser den största nazistiska mobiliseringen i Sverige sedan andra världskriget. Svenskarnas parti ställer upp i 30 kommunalval i höst.

Ska dess företrädare även få dela bokbord i aulor runt om i landet med partier som värnar demokratin? Nej, tack. Det räcker utmärkt med att ungarna läser om nazismen i de historieböcker där ideologin hör hemma.

Jag uppmanar landets rektorer att ifrågasätta skolverkets rekommendationer till dess att rättsläget har klarnat.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN