Mejla

Lena Mellin

Amorteringskravet är i högsta grad rimligt

Regeringens godkännande av skärpta amorteringskrav för dem som lånar mest till sina bostäder.

Det är rimligt.

Foto: STEFAN MATTSSON
Finansmarknadsminister Per Bolund.

Alla försök att stoppa en bostadsbubbla likt den som drabbade Sverige för ett kvarts sekel sedan bör bejakas. Om tillräckligt många människor blir tvungna att paniksälja sina borätter och sina hus kan det utlösa en okontrollerbar lavin som kan bli förödande.

Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för finansmarknaden, meddelade för två veckor sedan att de vill skärpa de redan befintliga amorteringskraven för bolån.

Låntagare som har en bolåneskuld som är större än 4,5 årslöner före skatt ska tvingas amortera minst en procent av skulden per år. Utöver de amorteringskrav som redan finns.

I går meddelade finansmarknadsminister Per Bolund, av lustigkurrarna kallad Bolån, att regeringen godkänner Finansinspektionens förslag. Det väntas träda i kraft 1 mars nästa år och gäller nya lån.

Kritikerna menar att kravet införs vid helt fel tid. Prisökningarna, som under de tre senaste åren uppgår till omkring 30 procent, har förbytts i svaga minskningar. Under oktober sjönk priserna på riksnivå med 1,2 procent för bostadsrätter och 0,4 procent för villor eller Svensk mäklarstatistik.

Kritiken, som finns både bland experter och den politiska oppositionen, menar att regeringens godkännande kan spå på prisfallet och sätta en livsfarlig snöboll i rullning. Människor kan tvingas sälja för att huset eller lägenheten plötsligt är mindre värd än lånen de tagit på bostaden.

Per Bolund avvisar kritiken. Enligt honom visar beräkningar att bopriserna bara kommer att dämpas med 1,5 procentenheter till följd av de skärpta amorteringskraven.

Hans uppsida är, som han uttrycker det, att ”vi får en mindre sårbar ekonomi i Sverige”.

En annan väg att gå för att uppnå det är, om man begränsar sig till bostadsmarknaden, att ge sig på ränteavdragen. Men det finns inget parti som kommer att föreslå det nio månader före riksdagsvalet. I alla fall inget parti som inte vill få riktigt mycket spö av väljarna.

Det skulle utlösa en våg av oro med konsekvenser som för närvarande inte är överblickbara.

I juni förra året blev det lag på amortering om lånet är högre än halva marknadsvärdet på bostaden. En procent ska betalas av om belåningsgraden ligger mellan 50 och 70 procent av marknadsvärdet. Två procent om det är högre än 70 procent. Bankerna själva kan ha strängare regler.

Det nya amorteringskravet gör ett lån på tre miljoner omkring 2 500 kronor dyrare per månad. Det berör omkring 15 procent av alla som köper en ny bostad, framför allt personer med högre inkomster som köper dyra bostäder.

Internationella organisationer, exempelvis OECD, har i flera år varnat Sverige för att hushållen har alltför höga skulder. Det främsta skälet är de höga bostadspriserna.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM