Lena Mellin

Skräckrapporten om flyktingkatastrofen: Liv och hälsa är hotat

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Sjukvården är ett område som är drabbat.
Sjukvården är ett område som är drabbat.

Liv och hälsa och viktiga samhällsfunktioner står på spel i spåren av flyktingkatastrofen. Skräckrapporten kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Och det kommer att bli ännu värre.

Flyktingarna fortsätter att strömma in i Sverige trots id-kontroll på färjorna och tillfällig gränskontroll i landets södra delar. Det syns inga tecken på att de asylsökande skulle bli färre.

Varje vecka ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en bild av läget. Den senaste är inte bara en larmrapport. Den måste snarare betraktas som ett nödrop.

Sverige har flera mål för vår inre säkerhet. Men två av dem, att värna människors liv och hälsa och att samhället fungerar, står nu på spel enligt MSB.

Eller som myndigheten skriver på knastertorr kanslisvenska:

- Även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet.

Hur kunde det bli så här?

Värst är läget i Skåne, Västra Götaland och Stockholm där kommuner och andra myndigheter snabbt behöver få mer kvalificerad personal. Annars kommer de från och med december månad inte kunna fullgöra sina plikter.

Hur kunde det bli så här? Och vad gör regeringen?

Jodå, de gör en del. Under årets sista månader får kommuner och landsting en extra utbetalning på 9,8 miljarder kronor, pengar som staten snabblånar.

Men det räcker inte. Flyktingöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen innehåller också en lång rad åtgärder. Men nästan allt gäller på längre sikt. Den akuta krisen får främst Migrationsverket, MSB och kommunerna hantera så gott de kan.

Sjukvården är ett område som är drabbat. MSB talar om begynnande undanträngningseffekter vilket betyder att sjukvården inte kan ta emot alla patienter. Det är det de menar när de säger att målet om att värna liv och hälsa står inför stora utmaningar.

Skolan ett krisområde

Detsamma gäller kommunernas socialtjänst, de hinner inte med alla sina klienter. Skolan är ytterligare ett krisområde. Varken personal eller lokaler räcker till. Och bostadssektorn, det behövs 800 till 900 nya sängplatser per dag. Inte ens om Försvarsmakten hjälper till kommer det att gå.

Målar MSB i alltför mörka färger? Sannolikt inte. Svenska myndigheter präglas av stor försiktighet. Även i kristider.

Regeringen talar gärna om att EU måste ta ett större ansvar. Men man kan lika gärna säga att Syrien, Irak och Afghanistan ska ta ett större ansvar så att deras medborgare tvingas fly för sina liv.

Men samtliga har bevisat att de inte tar ansvar. EU fattar hela tiden beslut som vissa medlemsländer säger att de struntar i eller tänker strunta i.

Det regeringen definitivt kan göra något åt är läget i Sverige. Men hittills har de inte kallat den borgerliga oppositionen till nya samtal om flyktingkatastrofen. Listan på nya idéer är dessutom förfärande kort.

Den inre säkerheten har, såvitt bekant, inte varit utsatt för utmaningar av den här storleken någon gång i modern tid. Liv och hälsa står på spel.

Allvarligare än så kan det knappast bli. Regeringen måste faktiskt göra något.

Publisert: