Sex kriser som hamnar i Sveriges knä

WOLFGANG HANSSON: Sverige tar över ordförandeklubban i EU i ett otacksamt läge. Det kommer att handla mindre om att driva egna hjärtefrågor – väldigt mycket om att släcka bränder.

Kriget
Migrationsvåg
Energikris
Klimatkris
Hoten mot demokratin