Mejla

Peter Kadhammar

Ingen törs skriva under rapporten om våld och hat

KOLUMNISTER

Få märkte det, men förra månaden publicerades en av de viktigaste statliga forskningsrapporterna på mycket länge. Rapporten markerar ett skifte i Sverige och bekräftar det som många nog haft på känn:

Vi har gått från stillsam välfärdsstat till ängslans monarki.

Rapporten heter "Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer". Den är beställd av regeringen, ingår i ett större forskningsprojekt och har producerats av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Märkligt nog är inte själva rapporten mest uppseendeväckande, även om den innehåller en hel del intressanta rön. Forskarna har till exempel analyserat 46 texter av 32 personer som begått massmord, terrorattacker eller skolskjutningar. Ett dataprogram jämförde de ensamma mördarnas texter med andra i bloggar och diskussionsfora där liknande tankar och ord kan förekomma.

Datorn kunde med 87 procents säkerhet urskilja de blivande mördarnas och terroristernas texter genom att bland annat kontrollera nivå av ilska och personliga pronomen.

Rapporten är beställd av regeringen.

Den är producerad av en myndighet som ingår i försvaret – yttersta garanten för vår demokrati och frihet.

Och författarna vågar inte stå med sina namn.

Detta torde vara den första forskningsrapport beställd av en svensk regering vars författare begär anonymitetsskydd. Vad säger det om vårt land? Vad säger det om rättssäkerheten? Om subkulturerna i samhället? Om vår oförmåga att hantera brottslingar och pöbelhopar på nätet?

Författarna fruktar alltså hatkampanjer. Därför är bara en person namngiven, Lisa Kaati, projektansvarig. Men inte heller henne finner man som författare eller redaktör i själva rapporten, hon förekommer bara i fotnoter och i ett pressmeddelande från FOI.

– För några år sedan la en högerextrem bloggare ut min hemadress, säger Kaati när jag ringer henne. Sådant kan vara jobbigt särskilt för de yngre forskarna. Deras namn hamnar på hatsajter de inte vill bli förknippade med.

Lars Lindberg, enhetschef på FOI, säger att vissa medarbetare klargjorde att de inte skulle delta i forskningsprojektet om deras namn blev offentliga.

– Redan när vi fick uppdraget av regeringen kom en massa hat på nätet, säger Lindberg.

Så småningom publiceras fler rapporter. Det övergripande projektet kallas "Analys av våldsbejakande extremism". Vi kommer att få en högintressant skriftserie som belyser en av vår tids mest brännande frågor.

Den viktigaste och mest brännande frågan har de anonyma författarna redan lyft upp.

Om människor som arbetar åt landets högsta styre inte känner sig säkra, vilken känsla av nakenhet och skyddslöshet ska då inte övermanna de vanliga människorna?

Av: 

Peter Kadhammar

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Terrorism

Våldsbrott