Regeringen går äntligen från ord till handling

KOLUMNISTER

Regeringen har i dagarna utfärdat en handlingsplan för att värna vår svenska yttrandefrihet. En frihet som är lagstadgad i ett land vi så stolta vill beskriva som öppet och demokratiskt, men som utmanas allt mer. 

Hot, hat och trakasserier mot journalister har ökat markant och så sent som i april dömdes till exempel två personer för att ha hotat fem Aftonbladet-journalister.


I vår egen undersökning, som besvarades av 130 journalister på Aftonbladet, svarade 73 procent att de någon gång i sin roll utsatts för hat eller hot.

Det är inte klokt, om en sätter sig ned och tänker efter en stund.

”För att trygga demokratin är det avgörande att samhället skapar förutsättningar för att ett öppet och inkluderande offentligt samtal kan äga rum. Regeringen inleder därför ett mer systematiskt arbete för att värna – och på så vis stärka – det demokratiska samtalet mot hot och hat”, skriver regeringen i sin avsiktsförklaring till handlingsplanen.

Och jag välkomnar verkligen att det äntligen händer något konkret. Det kan inte bara vara vi medieföreträdare som lyfter och belyser frågan om det hat, hot och trakasserier som svenska journalister utsätts för. Det är något som angår alla och som regeringen nu visar att de tar på allvar.

Många åtgärder beskrivs, många planer som omfattar fler departement och ministrar än kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet – som inrikesminister Anders Ygeman, utrikesminister Margot Wallström och förmodligen också justitieminister Morgan Johansson – så jag hoppas nu verkligen att vi också kan se ett snabbt och bra resultat av detta breda anslag.

Vi har de senaste åren för Aftonbladets del sett en förändring hos rättsväsende och polismyndighet, med inte minst de två färska domarna. Vi polisanmäler alla hot och vi jobbar ständigt med frågan, men det är inte alla förunnat. Ta till exempel lokaltidningar och journalister på mindre orter eller ensamma frilansare som inte alls har samma resurser som vi stora nationella mediehus. Regeringen vill nu därför stärka stödet till enskilda journalister och redaktioner.

Det gläder mig att även dessa uppmärksammas speciellt i regeringens handlingsplan.

I framtiden ska brott som hotar de grundläggande fri- och -rättigheterna och den fria åsiktsbildningen utredas av polismyndighetens demokrati- och hatbrottsgrupper där sådana finns och polisen satsar också på intern utbildning för att öka sin förmåga och kunskap om brott som rör grundläggande fri- och rättigheter.

I handlingsplanen ingår också olika åtgärder för att förhindra att även förtroendevalda och konstnärer tystas i sina roller.

Det här är bra.

Det är ett rejält kliv framåt.

Regeringen är tydlig, nu handlar det om att vi alla i samhället kraftsamlar och säger nej och stopp.

När hot och hat används för att sätta demokratin och yttrandefriheten ur spel måste statsapparaten reagera.  

För ett tystat samhälle är ett farligt samhälle.

Ett tyst samhälle är ingen demokrati.

ARTIKELN HANDLAR OM