Mejla

Lena Mellin

Regeringens dolda budskap: Det räcker

KOLUMNISTER

Även andra länder måste ta sitt ansvar för flyktingarna

Ingen av de tre närvarande ministrarna sade det rakt på sak. Ändå var det underliggande budskapet från regeringen till FN:s flyktingkommissarie tydligt:

– Nu räcker det. Andra länder måste också ta sitt ansvar för flyktingströmmarna.

Sverige är tillsammans med Tyskland det land som är generösast när det gäller att ta emot flyktingar i EU. Ingen regering av någon kulör har hittills ifrågasatt det, Sverige ska stå för en generös flyktingpolitik och efter bästa förmåga ta hand om de personer som bedöms ha ett skyddsbehov.

Problemet är att övriga EU-länder gör en annan tolkning av gällande regler och konventioner. Därför har bördan för Sverige och Tyskland blivit större än för andra unionsländer.

Att andra EU-länder måste ta sin del av ansvaret har svenska regeringar påpekat i minst tjugo års tid. Men utan framgång.

Nu står vi inför situationen att världen har det högsta antalet flyktingar sedan andra världskriget, omkring 50 miljoner människor är på flykt för att rädda sina liv. Bara det ställer samhället, inte bara hos oss, inför stora påfrestningar.

Problemet accentueras av att man för närvarande inte kan se något slut på de konflikter som lett till det stora antalet flyktingar. Tvärtom, knappast i någon siktas en lösning och nya siktas.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) påpekade exempelvis att Sverige och Tyskland i dag tar emot nära hälften av de flyktingar som söker sig till EU till följd av krigen i framför allt Syrien, Ukraina och konflikter i delar av Afrika. Till det ska läggas att man om hörnet ser nya flyktingströmmar, klimatflyktingar som flyr undan naturkatastrofer.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) talade om en kris utan motstycke. Fyra konflikter har redan placerats som nummer tre på en fyrgradig skala; Sudan, Centralafrikanska republiken, Syrien och Irak.

För att få andra länder att lyssna på Sverige förefaller regeringen nu bilda allians med FN:s flyktingkommissarie António Guterres. På pressträffen med de tre svenska ministrarna underströk han att Sverige är ett föredöme. Men att andra EU-länder också måste ta sitt ansvar:

– Europeisk solidaritet i frågan är absolut nödvändig. Olika europeiska länder följer inte samma kriterier. Vi behöver en harmonisering så att alla tar ansvar.

Exakt vad det betyder framgick inte utom att flyktingkommissarien uppfattar den nuvarande situationen som i längden ohållbar.

Men det är inte bara EU som hukar under bördan av flyktingströmmarna. Grannarna till konfliktländerna tar ett ansvar som de knappt klarar av. Bara från Syrien har tre miljoner människor flytt till de närmaste länderna. I Libanon är en tredjedel av invånarna flyktingar från Syrien och Palestina.

– Europeisk solidaritet med dessa länder är absolut nödvändig sade António Guterres och varnade för att konsekvenserna av att inte göra det kan bli riskfylld.

Vad regeringens och flyktingkommissariens uttalanden får för effekt på svensk debatt är svårt att förutse. Alla regeringar under de senaste decennierna har gjort samma påpekanden – utan att det hänt något i praktiken.

Migrationsverket presenterade i dag sin senaste prognos. De skriver ner antalet förmodade flyktingar som kommer till Sverige i år med 5 000 personer till 90 000 personer jämfört med i november. Men osäkerheten är stor, det kan komma allt mellan 80 000 och 105 000 nödställda.

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Migration

Isabella Lövin

Migrationsverket

Lena Mellin