Kostnadsjakten sätter flygsäkerheten på spel

KOLUMNISTER

Kostnadsjakten och osäkra anställningsförhållanden i den europeiska flygindustrin äventyrar säkerheten enligt en färsk studie.

Ungefär det som det strejkande norska pilotfacket säger.

Den stora norska pilotstrejken går i morgon in på sin andra dag. De knappt 800 piloterna strejkar i protest mot att de är anställda i dotterbolaget Norwegian Air Norway, Nan, och inte i moderbolaget Norwegian Air Shuttle, Nas.

Enligt ordföranden i Svensk pilotförening, Martin Lindgren, handlar skillnaden mellan de båda bolagen om anställningstrygghet och -villkor.

Det här följer en europeisk trend som tog sin början när den europeiska flygmarknaden avreglerades under 1990-talet. Nya lågprisbolag tog upp konkurrensen med de etablerade flygföretagen. En del av dem gick till och med under.

I en kandidatuppsats i företagsekonomi från Uppsala universitet har EU:s femton största flygbolag studerats. Under perioden 1999 till 2010 ökade passagerartrafiken i både lågprisbolagen och de traditionella flygbolagen. Men de ökade mest i lågprisbolagen som ökade sin marknadsandel kraftigt.

Lågprisbolagen genererade också större vinster och högre lönsamhet än veteranerna på marknaden. De kompenserade låga biljettpriser med volym, skulle man kunna säga.

Men enligt en färsk, EU-sponsrad studie från universitetet i Gent, Belgien har det fått konsekvenser för piloternas anställningsförhållanden och för flygsäkerheten. Studien presenterades för tre veckor sedan.

En av sex verksamma piloter är inte anställd av ett flygbolag enligt en studie av 6 000 flygpiloter. I stället har de egna företag, jobbar på bemanningsföretag eller har ”hopp in”-kontrakt med bolaget, ofta utan garanti för lägstalön.

Den vanligaste formen är, enligt studien, egenföretagare. Sju av tio piloter verksamma i lågprisbolagen har egen firma. Hälften av dem kämpar för höja säkerheten.

De tillfälliga jobben är vanligast bland unga piloter. 40 procent av piloter mellan 20 och 30 år är inte anställda av ett flygbolag. Många betalar för att få flygtimmar.

- Tillfällighetsjobben i flygindustrin handlar om mer än att urgröpa tryggheten och undvika skatter. De väcker allvarlig oro för säkerheten i industrin.

Norwegian har etablerat sig som ett justare form av lågprisbolag som också har bättre service än många andra bolag i den kategorin. Där har det givetvis inte gått så långt som hos flera av konkurrenterna.

Men om konkurrensen mellan flygbolagen fortsätter att vara mördande, och det finns det inte mycket som talar emot för närvarande, kommer den här utvecklingen att fortsätta.

När flygbolagen pressar kostnaderna försämras anställningstryggheten och inkomsten för de verksamma. Och det gäller inte bara piloter, det gäller även ombordpersonal som flygvärdinnor och pursers. Den utvecklingen är flygbranschen inte ensam om.

Men få andra branscher har ett så direkt ansvar för sina kunders säkerhet som flyget. Det är den riktigt allvarliga aspekten av kostnadsjakten på flygbolagen.

ARTIKELN HANDLAR OM