Högre pension tack vare trängselskatten

KOLUMNISTER

Trängselskatten ger riksdagsledamöterna högre pension och bättre sjukersättning.

Så märkligt fungerar den nya skatten.

Försöket med trängselskatt i Stockholm kommer att gå till historien som ett av de krångligaste och konstigaste någonsin.

Betalas som lön

En av effekterna av trängselskatten blir nämligen att riksdagsledamöter som kör egen bil till jobbet i riksdagshuset får högre pen-

sion än de annars skulle ha fått.

De får också högre sjukersättning. Och högre ersättning från föräldraförsäkringen.

Men det är inte bara riksdagsledamöter som får bättre pen-sion, högre sjuk- och föräldrapeng.

Trängselskatten ger alla som kör egen bil i tjänsten mer när de är gamla, sjuka eller föräldralediga.

Förklaringen är följande. Riksdagsledamöter, och andra som reser i tjänsten, lämnar en reseräkning till sin arbetsgivare.

I vanliga fall får man tillbaka pengarna för utlägg och kostnader.

Men när det gäller trängselskatten är det inte så.

Där betalas ersättningen, enligt lagen om trängselskatt, ut som lön.

Ersättningen läggs på toppen av lönen.

På pappret blir alltså lönen högre än den är i verkligheten.

Det höjer alla ersättningar som är knutna till inkomsten. Exempelvis den framtida pensionen. Och sjukersättningen. Liksom ersättningen från föräldra-

försäkringen och för vård av sjukt barn.

Konstigt samband

Hur stor höjningen blir är omöjligt att räkna ut.

Det beror på hur stor löneförhöjningen på grund av trängselskatten blir.

Eller kort sagt hur ofta man dagtid passerar betalstationerna på tjänsteresa i egen bil.

Men medge att det är konstigt. Högre pension till vissa på grund av en skatt som ska minska biltrafiken i Stockholms innerstad.

Sambanden är inte alldeles glasklara.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM