Mejla

Lena Mellin

Attefall...vem?

Publicerad:
Uppdaterad:

Bostadsministern en doldis i alliansregeringen

Vad säger namnet Stefan Attefall dig?

Sannolikt inte så mycket.

Enligt Aftonbladet/Sifo känner inte ens hälften av väljarna till bostads- och civilministern efter drygt tre år i regeringen.

Det finns inget lagstadgat krav på att regeringens ministrar ska vara kända. Tvärtom är det sannolikt flera av dem som skulle önska att de kunde röra sig ute på stan utan bevakning och utan att folk vrider på huvudet.

Men ett visst mått av kändisskap behöver en politiker ha.

Annars är tröskeln mycket hög för att väljarna ska lyssna. Man stänger lättare av om man inte vet vem som pratar, särskilt om den inte har något oerhört angeläget att säga.

Stefan Attefall (KD) blev statsråd efter valet 2010.

I dag, drygt tre år senare, vet inte ens varannan väljare vem han är. Han är fort­farande regeringens största doldis.

Man kan tycka att det är en framgång om man likt familjen Wallenberg har mottot att verka i det tysta. Men för den som vill driva opinion måste det betraktas som ett misslyckande.

Stefan Attefall har dessutom hand om en av de mer publika frågorna i den politiska portföljen, bostäder. Säg den stockholmare, och det är mer än var femte väljare, som inte minst en gång om dagen diskuterar en bostadsfråga.

Andra som har svårt att komma genom tv-rutan är handelsminister Ewa Björling (M), socialförsäkrings­minister Ulf Kristersson (M) och finans­marknadsminister Peter Norman (M).

Björling och Norman kan skylla på att deras frågor inte är särskilt publika. Handelspolitiken sköts i hög grad av EU, finansmarknaden och statens ägande är inget som Svensson går och grubblar över särskilt ofta.

Men Ulf Kristersson har hand om frågor som i högsta grad angår oss alla. Pension­er, sjukpenning, sjukersättning, bostadstillägg till pensionärer, efterlevandepension, garantipension och premiepension för att nämna några.

Kristersson har suttit lika länge som Attefall i regeringen men trots det är det bara drygt hälften av de tillfrågade som vet vem han är.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) tillhör också doldisarna. Men de har inte suttit i regeringen mer än ett knappt år respektive 3,5 månader.

Regeringen kan grovt delas in i tre kategorier; superkändisarna, kändisarna och doldisarna.

Superkändisarna är dem som högst tio procent inte känner till. I den gruppen ingår en fjärdedel av regeringen, sju ministrar. Fyra av dem är moderater.

De är, förutom regeringens fyra partiledare, två som även satt i den förra borgerliga regeringen i början på 1990-talet, utrikesminister Carl Bildt (M) och justitieminister Beatrice Ask (M).

Den sjunde superkändisen är regeringens bäste minister enligt svenska folket (se Aftonbladet i går), finans­minister Anders Borg (M).

Kändisarna är dem som mellan 11 och 49 procent inte känner till. Här återfinns en brokig blandning av både nykomlingar och långvägare. Maria Larsson, som suttit i regeringen sedan 2006, är exempelvis ungefär lika känd som försvarsminister Karin Enström (M) som blev statsråd fem år senare.

Detta trots att Larsson (KD) ansvarar för barn- och äldrefrågor i regeringen, ett område som sannolikt ligger de flesta närmare hjärtat än totalförsvaret.

Till doldisarna hör dem som inte ens hälften känner till. I den gruppen finns i år, liksom förra året, bara en enda person, Stefan Attefall.

avLena Mellin

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM