Mejla

Lena Mellin

SD på väg att bli helt dominerande

Deras politik toppar listan på nio av nio områden, enligt Aftonbladet/Demoskop

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Sverigedemokraterna kan vara på väg att bli den dominerande kraften i svensk politik.

De jobbar sig upp underifrån. I dag ligger deras politik på Sverigetoppen i samtliga undersökta frågor i Aftonbladet/Demoskop.

Fyra gånger om året undersöker Demoskop på uppdrag av Aftonbladet vilka politiska frågor som svenska folket tycker är de viktigaste just nu. Och vilka partier som väljarna tycker har den bästa politiken på nio utvalda områden.

Enligt dagens mätning är fem-i-topplistan i stort sett oförändrad sedan den förra mätningen i september.

Rangordningen mellan frågorna är densamma och den viktigaste frågan, lag och ordning, har varken blivit mer eller mindre viktig under det senare kvartalet.

Stora förändringar har däremot möblerat om listorna med vilka partier som väljarna tycker har den bästa politiken på nio utvalda områden.

Kort sammanfattat kan resultatet formuleras så här: Sverigedemokraterna är på väg att bli den dominerande kraften i svensk politik.

 

SD är det enda parti som upplevs ha en bättre politik nu än för tre månader sedan. Nu ligger Sverigedemokraternas politik på Sverigetoppen på samtliga undersökta, totalt nio, områden. Observera, det är inte jag som tycker det, det är väljarna.

Fortsätter den utvecklingen ligger Sveriges traditionellt regeringsbärande partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, riktigt illa till. De famlar i sina ansträngningar att bli relevanta för väljarna.

SD anses ha den bästa politiken på två områden, flykting och invandring och lag och ordning. Det är dubbelt så många som i september men fortfarande färre än S och M. De är bäst på vardera tre frågor (se tabellen) enligt väljarna. Men SD:s ställning är, trots att de ”äger” en fråga mindre än de två andra stora partierna god, eller till och med mycket god.

Båda deras frågor finns nämligen med på väljarnas fem i topp-lista över politikens viktigaste frågor.

 

Där ligger även två av Socialdemokraternas frågor men ingen av Moderaternas. Dessutom har SD ett förkrossande övertag över de andra på de två områden där väljarna tycker att de har den bästa politiken. Avstånden är de klart största i den här mätningen.

  • De anses inte vara näst bäst på någon fråga, i den kategorin återfinns, i fallande ordning, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
  • Däremot anses Sverigedemokraterna ha den tredje bästa politiken på sju av nio områden.

För närvarande tycker väljarna att SD har den bästa eller tredje bästa politiken i sammanlagt nio frågor av nio möjliga, I höstas var siffran fem.

 

Moderaterna och Socialdemokraterna ligger däremot kvar på samma nivå som i den förra mätningen i september, sju respektive åtta frågor.

Tre partier lever farligt. Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet anses varken vara bäst, näst bäst eller tredje bäst på någon av de undersökta frågorna.

De mindre partierna med någon form av sakpolitisk medvind är två. Miljöpartiet, som väljarna anser har den mest genuina klimat- och miljöpolitiken. Och Kristdemokraterna, som väljare tycker har den näst bästa politiken för äldreomsorg och sjukvård. I förra mätningen ansågs de dock vara bäst i en kategori, äldrevård, och har alltså tappat lite.

Noteras bör att väljarna inte har några högre tankar om Centerns miljöpolitik eller om Liberalernas skolpolitik. Trots att de själva säkert tycker den är jättebra.

 

Politikens viktigaste frågor

  • Lag och ordning 39 procent (Oförändrat)
  • Sjukvård 35 procent (+1)
  • Flyktingar och invandring 34 procent (+3)
  • Skola och utbildning 27 procent (+3)
  • Klimat och miljö 24 procent (-2)

Andel väljare som tycker att frågan är en av politikens viktigaste just nu. Upp till tre svarsalternativ var möjliga. Jämförelsen gäller den förra mätningen som gjordes i september.

De har bästa politiken

Sjukvård

Socialdemokraterna 22 procent

Kristdemokraterna 19 procent

Sverigedemokraterna 16 procent

 

Jobb och sysselsättning

Moderaterna 28 procent

Socialdemokraterna 23 procent

Sverigedemokraterna 14 procent

 

Skola och utbildning

Socialdemokraterna 19 procent

Moderaterna 18 procent

Sverigedemokraterna 16 procent

 

Äldreomsorg

Socialdemokraterna 22 procent

Kristdemokraterna 19 procent

Sverigedemokraterna 18 procent

 

Miljö och klimat

Miljöpartiet 17 procent

Moderaterna 16 procent

Sverigedemokraterna 13 procent

 

Flyktingar och invandring

Sverigedemokraterna 43 procent

Socialdemokraterna 15 procent

Moderaterna 11 procent

 

Sveriges ekonomi

Moderaterna 33 procent

Socialdemokraterna 23 procent

Sverigedemokraterna 14 procent

 

Försvaret

Moderaterna 27 procent

Socialdemokraterna 21 procent

Sverigedemokraterna 17 procent

 

Lag och ordning

Sverigedemokraterna 31 procent

Moderaterna 24 procent

Socialdemokraterna 19 procent
 

Andel väljare som tycker att partiet har den bästa politiken på området.

Om undersökningen

Målgrupp: Allmänheten, 16 år och äldre.
Fråga: “Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område” (9 sakfrågeområden).
Undersökningsperiod: 6 – 9 december 2019.
Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket.
Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 1 002 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Jimmie Åkesson dansar med sverigedemokrater på partiets valvaka.

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet/Demoskop

Aftonbladet/Demoskop

Demoskop

Sverigedemokraterna

Lena Mellin